เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกถั่วเหลือง

เชื้อไรโซเบียมหรือแบคทีเรียสำหรับคลุมเมล็ดพันธุ์

ไรโซเบียมเป็นบักเตรีชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในปมรากถั่ว และสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างเป็นสาร ืประกอบไนโตรเจน ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญและเพิ่มผลผลิตได้

ดังนั้น ถ้าได้เพาะเชื้อไรโซเบียมให้เข้าไปเจริญในรากพืชแล้วจะทำให้ต้นถั่วได้รับธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตนเจน เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้ ดังนั้น ก่อนที่จะนำเมล็ดถั่วเหลืองไปปลูก จึงควรคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ดพันธุ์ การคลุกเชื้อไรโซเบียมกับเมล็ดพันธุ์นั้นจะใช้เมล็ดพันธุ์ 10 กก./เชื้อไรโซเบียม 1 ถุง/พื้นที่ 1 ไร่ (เชื้อไรโซเบียม 1 ถุง ราคา 10 บาท) การคลุกเชื้อเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นควรใช้สารเหนียว เช่น น้ำข้าว น้ำเชื่อมใส หรือน้ำแป้งเปียกใสๆ คลุกเมล็ดเสียก่อนที่จะทำการคลุกเชื้อ หลังจากคลุกเชื้อแล้วเคลือบเมล็ดด้วยปูนขาวอีกทีเพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินรอบๆ เมล็ดให้เหมาะแก่การเจริญของเชื้อไรโซเบียม เมื่อไรโซเบียมเข้าไปในรากถั่วเหลืองจะทำให้รากเป็นปมขึ้น ลักษณะปมที่ดี จะต้องมีขนาดใหญ่ สีแดงเรื่อๆ หรือสีชมพู

ข้อควร ระวังในการคลุกเชื้อไรโซเบียมถั่วเหลือง

  1. ใช้เชื้อไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลืองเท่านั้น
  2. อย่าใช้เชื้อไรโซเบียมที่หมดอายุแล้ว ก่อนซื้อให้ตรวจวันหมดอายุการใช้ที่พิมพ์อยู่บนซองเสียก่อน
  3. เมื่อคลุกเมล็ดพันธุ์แล้ว ไม่ควรทิ้งไว้กลางแจ้ง ควรเก็บในที่ร่มโดยบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดได้ และอากาศไม่ร้อนอบอ้าว
  4. เมื่อคลุกเมล็ดพันธุ์แล้ว รีบนำไปปลูกทันที ไม่ควรทิ้งนานเกิน 2 ชั่วโมง
  5. ไม่ควรปลูกเมื่อดินแห้งมากๆ หรือปลูกรอฝน
  6. เมื่อหยอดเมล็ดแล้วควรกลบดินทันที เพื่อไม่ให้ถูกแดดเผา
  7. ถ้าเมล็ดแห้งผงเชื้อจะหลุดให้พรมน้ำแล้วคลุกเคล้าเชื้อใหม่ ผงเชื้อจะติดเมล็ดดีขึ้น

» ประโยชน์ของถั่วเหลือง
» การเลือกพื้นที่ปลูก
» การปฏิบัติ ดูแลรักษา
» พันธุ์ถั่วเหลือง
» วิธีเตรียมดินและการปลูกในฤดูฝน
» สูตรปุ๋ย ที่ใช้สำหรับถั่วเหลือง
» ฤดูปลูก
» การปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งในนาข้าว
» การกำจัดวัชพืช
» ความจำเป็นในการใช้เชื้อไรโซเบียม
» เชื้อไรโซเบียมหรือแบคทีเรียสำหรับคลุมเมล็ดพันธุ์
» การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชสำหรับถั่วเหลือง
» โรคถั่วเหลือง
» การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
» การตากและเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลือง
» แมลงศัตรูถั่วเหลือง
» การนวด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย