เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกถั่วเหลือง

การนวด

การนวดมีอยู่หลายวิธีแตกต่างกันออกไปคือ

  1. นวดโดยการใช้ไม้ฟาดให้เมล้ดร่วงออกจากฝักเสียก่อน แล้วกวาดเอาลำต้นและเปลือกฝักออก จากนั้นก็นำเมล็ด ไปทำความสะอาด เสร็จแล้วนำเมล็ดผึ่งแดดเอาไว้จนแห้งสนิทแล้วก็นำไปเก็บไว้ขายหรือใช้ทำพันธุ์ต่อไป
  2. ใช้เครื่องนวดถั่วเหลือง ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการทำงาน นวดได้ 500-600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีเมล็ดแตกหักน้อย และได้เมล็ดที่สะอาด มีสิ่งเจือปนเพียง 1% รูปร่างของเครื่องนวดก็กระทัดรัด ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และไม่เกิดความเมื่อยล้าสำหรับผู้ฟ่อนถั่วเข้าเครื่อง

» ประโยชน์ของถั่วเหลือง
» การเลือกพื้นที่ปลูก
» การปฏิบัติ ดูแลรักษา
» พันธุ์ถั่วเหลือง
» วิธีเตรียมดินและการปลูกในฤดูฝน
» สูตรปุ๋ย ที่ใช้สำหรับถั่วเหลือง
» ฤดูปลูก
» การปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งในนาข้าว
» การกำจัดวัชพืช
» ความจำเป็นในการใช้เชื้อไรโซเบียม
» เชื้อไรโซเบียมหรือแบคทีเรียสำหรับคลุมเมล็ดพันธุ์
» การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดวัชพืชสำหรับถั่วเหลือง
» โรคถั่วเหลือง
» การเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
» การตากและเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลือง
» แมลงศัตรูถั่วเหลือง
» การนวด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย