เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

โรคมันฝรั่ง

กองเกษตรสัมพันธ์

โรคใบจุด

สาเหตุ โรคใบจุด เกิดจากเชื้อราออลเทอนาเรีย

อาการ บริเวณแผลที่เป็นจุดบนใบจะมีลักษณะเป็นวงซ้อน ๆ กัน แผลจะเป็นจุดสีน้ำตาลขนาดเล็ก และค่อย ๆ ลุกลามขยายใหญ่ออก จะมีจำนวนจุดมากขึ้นจนคล้ายกับใบไหม้ แบบแห้งกรอบ
โรคนี้จะระบาดในสภาพที่มีความชื้นสูงและอากาศไม่เย็นนัก เชื้อราจะแพร่กระจายโดยปลิวไปตามลม และสามารถอาศัยอยู่ข้ามฤดูได้ในเศษซากพืชที่ตกค้างอยู่ในดิน

การป้องกันกำจัด

  • อย่ารดน้ำให้ชุมโชกจนเกินไป
  • ตัดใบที่เป็นโรค เก็บเผาทำลาย
  • ถ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมี สารที่แนะนำคือ ไอโปรไดโอน ควรใช้สลับกับ แมนโคเซป เพื่อป้องกันการดื้อยา

» โรคใบไหม้
» โรคใบจุด
» โรคเหี่ยวเขียว
» โรคขี้กลาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย