เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกและการดูแลรักษากระถินเทพา

กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

การขยายพันธุ์

กระถินเทพาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการตัดชำ การตอนกิ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่ที่สะดวกประหยัด รวดเร็วและได้ผลดีที่สุด คือการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. การเก็บเมล็ด

ควรเก็บเมล็กพร้อมฝักที่แก่จัดจากต้นแม่ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป และเก็บจากแหล่งที่คัดเลือกแล้วนำมาผึ่งแดดประมาณ 1-3 วัน แล้วทำการแยกเมล็ดออกจากฝัก โดยการแกะด้วยมือหรือเอาใส่กระสอบแล้วทุบด้วยไม้ จากนั้นจึงฝัดแยกเมล็ด หรือเขย่ารวมกับท่อนไม้เล็ก ๆ ในถังผสมปูนซีเมนต์แล้วฝัดแยกเมล็ด ผึ่งลมให้เมล็ดแห้งอีกประมาณ 3 วัน จึงเก็บเมล็ดลงในภาชนะที่ปิดมิดชิด จะสามารถเก็บได้นานถึง 3 ปี หรือนำไปเพาะปลูกเลยก็ได้ เมล็ดแห้ง 1 กิโลกรัม จะมีประมาณ 80,000-110,000 เมล็ด

2. การเพาะเมล็ด

มี 2 วิธีดังนี้

  1. วิธีธรรมดา คือ การเพาะเมล็ดโดยไม่ใช้กรรมวิธีใด ๆ ช่วงเร่งการงอกของเมล็ด โดยจะนำเมล็ดไปเพาะในกระบะ แปลงเพาะ ถาดเพาะหรือหยอดเมล็ดลงถุงชำ แล้วกลบเมล็ดด้วยวัสดุเพาะชำให้ท่วมเมล็ด แต่ไม่ให้นานเกิน 0.5 เซนติเมตร รดน้ำเช้าเย็น เมล็ดจะเริ่มงอกภายใน 7 วัน วิธีนี้มีข้อเสียคือ การงอกจะไม่สม่ำเสมอและใช้ระยะเวลานาน
  2. วิธีเร่งการงอกของเมล็ด คือ การปฏิบัติต่อเมล็ดด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลง เมื่อนำไปเพาะแล้วเมล็ดจะงอกเร็วขึ้นมีการงอกอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่เหมาะสม วิธีเร่งการงอกของเมล็ดที่ดีวิธีหนึ่ง คือ การแช่เมล็ดในน้ำร้อน (100 องศาเซลเซียส) ในอัตราเมล็ด 1 ส่วนต่อน้ำร้อน 10 ส่วน แช่นาน 30 วินาที จากนั้นรินน้ำร้อนออกแล้วเทน้ำเย็นลงไปแทนแช่ทิ้งไว้ 1 คืนแล้วจึงนำไปเพาะ เมล็ดจะงอกภายใน 3-5 วัน วิธีนี้เหมาะสำหรับการเตรียมกล้าไม้จำนวนมาก แต่การปฏิบัติจะต้องมีประสบการณ์ เพราะถ้าใช้ระยะเวลาแช่เมล็ดไม่เหมาะสมแล้วเมล็ดอาจไม่งอกเลยก็ได้
  3. การย้ายชำและดูแลกล้าไม้ เมื่อไม้งอกออกจากเมล็ดได้ประมาณ 10-15 วัน ใบจริงคู่แรกจะงอกออกมาแล้วให้เริ่มย้ายลงถุงชำ เมื่อกล้าไม้อายุได้ 2-3 เดือน จะมีปมรากตรึงธาตุไนโตรเจน ซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียไรโซเบียมและเชื้อราไมคอร์ไรซา มาเสริมกระบวนการสร้างความเจริญเติบโตแล้ว ในระยะนี้ควรใช้ปุ๋ยเคมี N-P-K-Mg สูตร 12-12-17-2 ในอัตรา 125 กรัมต่อน้ำ 4 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 2 สัปดาห์ เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตจนกล้าไม้มีอายุประมาณ 3-5 เดือน หรือมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร จึงนำไปปลูกต่อไป

» การใช้ประโยชน์
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» การขยายพันธุ์
» การปลูกและบำรุงรักษา
» การตัดฟัน
» โรคและแมลงศัตรู
» ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกระถินเทพา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย