เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกและการดูแลรักษากระถินเทพา

กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกระถินเทพา

1. การแตกหน่อ ถึงแม้ว่ากระถินเทพาจะไม่สามารถตัดแตกหน่อได้ แต่ในกรณีที่ยอดถูกทำลายหรือหักไปตั้งแต่ยังเล็ก กิ่งหรือลำต้นที่แตกขึ้นมาใหม่ประมาณ 2-3 กิ่ง จะเจริญเติบโตได้ดีและมีปริมาณเนื้อไม้มากเป็น 2-3 เท่าของลำต้นเดี่ยว

2. ในระยะเริ่มปลูก ไม่ควรปลูกอยู่ใต้ร่มเงาพรรณไม้อื่น ๆ เพราะกระถินเทพาเป็นไม้เบิกนำ ต้องการแสงมาก แต่สามารถนำไปปลูกควบกับพืชกสิกรรมอื่นที่มีขนาดไม่สูงมากนักได้ เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

3. กระถินเทพา นอกจากจะปลูกเป็นแปลงในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถปลูกเป็นแนวรั้ว แนวกันลม หรือปลูกให้ร่มเงาคละเคล้ากันไปในการจัดระบบไร่นาแบบผสมผสาน หรือระบบวนเกษตรที่ไม่เป็นแปลงใหญ่มากนัก ซึ่งการเจริญเติบโตในลักษณะนี้จะดีเป็นพิเศษ

4. ในปีแรก หากมีการให้น้ำในแปลงปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้งต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษ และระยะปลูกควรห่างกัน 3X3X เมตร จะทำให้กิ่งสามารถแผ่ขยายไปชิดกันปกคลุมวัชพืชได้

5. ทนต่อความแห้งแล้ง และสภาพดินที่เป็นกรด จากการทดลองปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พบว่ากระถินเทพายังมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง และต่อมาจะเจริญเติบโตได้ดีแต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทำการปลูกในช่วงแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเพราะต้นกระถินเทพาอาจจะชะงักการเจริญเติบโตได้

6. กระถินเทพาเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ก่อให้เกิดความเขียวชอุ่มตลอดปี และใบที่ร่วงหล่นจะช่วยรักษาความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี

» การใช้ประโยชน์
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» การขยายพันธุ์
» การปลูกและบำรุงรักษา
» การตัดฟัน
» โรคและแมลงศัตรู
» ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกระถินเทพา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย