เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การปลูกและการดูแลรักษากระถินเทพา

กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกระถินเทพา

1. การแตกหน่อ ถึงแม้ว่ากระถินเทพาจะไม่สามารถตัดแตกหน่อได้ แต่ในกรณีที่ยอดถูกทำลายหรือหักไปตั้งแต่ยังเล็ก กิ่งหรือลำต้นที่แตกขึ้นมาใหม่ประมาณ 2-3 กิ่ง จะเจริญเติบโตได้ดีและมีปริมาณเนื้อไม้มากเป็น 2-3 เท่าของลำต้นเดี่ยว

2. ในระยะเริ่มปลูก ไม่ควรปลูกอยู่ใต้ร่มเงาพรรณไม้อื่น ๆ เพราะกระถินเทพาเป็นไม้เบิกนำ ต้องการแสงมาก แต่สามารถนำไปปลูกควบกับพืชกสิกรรมอื่นที่มีขนาดไม่สูงมากนักได้ เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

3. กระถินเทพา นอกจากจะปลูกเป็นแปลงในเชิงเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถปลูกเป็นแนวรั้ว แนวกันลม หรือปลูกให้ร่มเงาคละเคล้ากันไปในการจัดระบบไร่นาแบบผสมผสาน หรือระบบวนเกษตรที่ไม่เป็นแปลงใหญ่มากนัก ซึ่งการเจริญเติบโตในลักษณะนี้จะดีเป็นพิเศษ

4. ในปีแรก หากมีการให้น้ำในแปลงปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้งต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดีเป็นพิเศษ และระยะปลูกควรห่างกัน 3X3X เมตร จะทำให้กิ่งสามารถแผ่ขยายไปชิดกันปกคลุมวัชพืชได้

5. ทนต่อความแห้งแล้ง และสภาพดินที่เป็นกรด จากการทดลองปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ พบว่ากระถินเทพายังมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง และต่อมาจะเจริญเติบโตได้ดีแต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทำการปลูกในช่วงแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเพราะต้นกระถินเทพาอาจจะชะงักการเจริญเติบโตได้

6. กระถินเทพาเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ก่อให้เกิดความเขียวชอุ่มตลอดปี และใบที่ร่วงหล่นจะช่วยรักษาความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี

» การใช้ประโยชน์
» สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
» การขยายพันธุ์
» การปลูกและบำรุงรักษา
» การตัดฟัน
» โรคและแมลงศัตรู
» ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกระถินเทพา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย