เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การเก็บเกี่ยวปอสา

ปอสา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ให้ผลผลิตเส้นใยจากเปลือกของลำต้น เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวปอสาเป็นอาชีพเสริมจากแหล่งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และในพื้นที่ที่ปลูกไว้ เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดเลย

การเก็บเกี่ยว

  • ควรตัดครั้งแรกเมื่อปอสาอายุ 12 เดือน
  • ตัดให้เหลือตอสูงจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ หรือ 20 เซนติเมตร ซึ่งจะทำให้ต้นตอรอดตาย และแตกต้นใหม่ได้อีก
  • ขนาดลำต้นปอสมที่ตัด ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
  • ปอสาจะเก็บเกี่ยวได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องปลูกใหม่ ซึ่งจะทำการตัดได้ปีละ 2-3 ครั้ง
  • เมื่อตัดแล้วต้องรีบลอกเปลือกออกทำการขูดผิวด้านในเพื่อขูดเมือกทิ้ง ขูดหรือลอกผิวของเปลือกด้านนอกที่มีผิวสีน้ำตาลทิ้งไป
  • จากนั้นนำเปลือกปอสาไปตากแดดให้แห้งสนิท จะได้ผลผลิตเปลือกปอสาประมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อไร่
  • เปลือกปอสาที่ดีต้องบาง สีขาว แห้งสนิท สะอาด ไม่มีจุดดำและเชื้อรา ไม่มีส่วนแข็งของขอบตา ในการซื้อขายปอสาจะแบ่งตามเกรดซุปเปอร์ เอ บี ซี และดี โดยพิจารณาจากความหนา ความชื้น และสีของเปลือก

การใช้ประโยชน์

เปลือกปอสาเป็นวัตถุดิบในการนำไปผลิตเป็นกระดาษสา กระดาษสามีคุณสมบัติทนทานไม่กรอบและไม่เปื่อยยุ่ยง่าย เก็บรักษาได้นาน
กระดาษสาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์และของใช้ได้มากมาย เช่น ร่ม ว่าว ดอกไม้ โคมไฟ พัด บัตรอวยพรต่าง ๆ ตุ๊กตา กระดาษวาดภาพ สมุด เสื้อผ้า ชุดผ่าตัด กระดาษห่อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ

ผลิตและเผยแพร่ โดย ฝ่ายเอกสารคำแนะนำ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียง จุณณเกศ พานิช ,วิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ,สุนิสา ประไพตระกูล กองส่งเสริมพืชไร่นา
จัดทำ พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย