เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การเก็บเกี่ยวปอสา

ปอสา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ให้ผลผลิตเส้นใยจากเปลือกของลำต้น เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวปอสาเป็นอาชีพเสริมจากแหล่งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และในพื้นที่ที่ปลูกไว้ เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดเลย

การเก็บเกี่ยว

  • ควรตัดครั้งแรกเมื่อปอสาอายุ 12 เดือน
  • ตัดให้เหลือตอสูงจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ หรือ 20 เซนติเมตร ซึ่งจะทำให้ต้นตอรอดตาย และแตกต้นใหม่ได้อีก
  • ขนาดลำต้นปอสมที่ตัด ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
  • ปอสาจะเก็บเกี่ยวได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องปลูกใหม่ ซึ่งจะทำการตัดได้ปีละ 2-3 ครั้ง
  • เมื่อตัดแล้วต้องรีบลอกเปลือกออกทำการขูดผิวด้านในเพื่อขูดเมือกทิ้ง ขูดหรือลอกผิวของเปลือกด้านนอกที่มีผิวสีน้ำตาลทิ้งไป
  • จากนั้นนำเปลือกปอสาไปตากแดดให้แห้งสนิท จะได้ผลผลิตเปลือกปอสาประมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อไร่
  • เปลือกปอสาที่ดีต้องบาง สีขาว แห้งสนิท สะอาด ไม่มีจุดดำและเชื้อรา ไม่มีส่วนแข็งของขอบตา ในการซื้อขายปอสาจะแบ่งตามเกรดซุปเปอร์ เอ บี ซี และดี โดยพิจารณาจากความหนา ความชื้น และสีของเปลือก

การใช้ประโยชน์

เปลือกปอสาเป็นวัตถุดิบในการนำไปผลิตเป็นกระดาษสา กระดาษสามีคุณสมบัติทนทานไม่กรอบและไม่เปื่อยยุ่ยง่าย เก็บรักษาได้นาน
กระดาษสาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์และของใช้ได้มากมาย เช่น ร่ม ว่าว ดอกไม้ โคมไฟ พัด บัตรอวยพรต่าง ๆ ตุ๊กตา กระดาษวาดภาพ สมุด เสื้อผ้า ชุดผ่าตัด กระดาษห่อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ

ผลิตและเผยแพร่ โดย ฝ่ายเอกสารคำแนะนำ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียง จุณณเกศ พานิช ,วิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ,สุนิสา ประไพตระกูล กองส่งเสริมพืชไร่นา
จัดทำ พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย