เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย

โดย ปรีชา พราหมณีย์ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแก้ดินกรดและการใช้ปูน

ดินส่วนใหญ่ที่ปลูกอ้อยในเมืองไทยจะมีสภาพเป็นกรด หรือเป็นกลางยกเว้นดินตาคลีซึ่งสภาพเป็นด่าง ดินที่มีค่าพีเอชต่ำกว่า 5 จัดว่าเป็นกรดค่อนข้างแรง ทำให้อ้อยดูดฟอสฟอรัส แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และโมลิบดินั่มได้น้อย ขณะเดียวกันอลูมิเนียมจะละลายออกมามากจนเกิดเป็นพิษ วิธีแก้ไขก็คือการใส่ปูนลงในดิน ปูนที่ใช้ในการเกษตรทั่วไปก็คือปูนขาว ปูนไฮเดรท หินปูน และปูนโดโลไมท์ซึ่งการที่จะใช้ปูนเหล่านี้ในอัตราที่ถูกต้อง จะต้องทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการเสียก่อน เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ ขอแนะนำอัตราที่ใช้กันอยู่ทั่วไปคือประมาณ 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงแล้วทำการไถพรวนปลูกอ้อยตามปกติ

» ชนิดของดินที่ใช้ปลูกอ้อย
» หลักการพิจารณาคุณสมบัติของดิน
» การจัดการดินทางด้านกายภาพ
» การปรับปรุงและแก้ไขดินที่มีลักษณะทางกายภาพเลว
» การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดิน
» การแก้ดินกรดและการใช้ปูน
» การใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อย
» ปริมาณปุ๋ยที่ใช้
» การใส่ปุ๋ย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย