เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช

         เมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งที่มีชีวิต เมื่อเติบโตจนถึงระยะการสุกแก่ทางสริรวิทยาคือมีการ สะสมน้ำหนักแห้งในเมล็ดสูงสุด จะมีความสามารถงอกเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ รวม ทั้งมีความแข็งแรงมากที่สุด จากนั้นก็จะเริ่มเสื่อมอันเป็นกลไกทางธรรมชาติที่ไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยปกติจะไม่เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ระยะนี้ เนื่องจากเมล็ดส่วน ใหญ่มีความชื้นสูง จำเป็นต้องลดความชื้น ซึ่งถ้าขาดการดูแลที่เหมาะสมก็จะยิ่งทำ ให้เมล็ดมีการเสื่อมคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บางพืชมีการสุกแก่ทางสรีรวิทยา ไม่พร้อมกัน โดยทั่วไปจึงเก็บเกี่ยวเมื่อเมล็ดสุกแห้งพอเหมาะ ไม่เสียหายต่อการ นวดด้วยเครื่องจักรกลหรืออาจจะผึ่งแดดลดความชื้นก่อนแล้วจึงนวด ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่าเมล็ดมีการเสื่อมคุณภาพมาจากแปลงปลูกในระดับหนึ่งแล้ว

หลังจากการนวด การเก็บรักษาที่ดีมีบทบาทช่วยชะลอการเสื่อมของเมล็ดเพื่อให้คง คุณภาพความงอกเพื่อนำไปเพาะปลูกในปีต่อ ๆ ไปได้มาก อย่างไรก็ดีการที่จะบอก ว่าเมล็ดพันธุ์พืช ชนิดใดชนิดหนึ่ง จะมีอายุในการเก็บรักษาไว้ได้นานเท่าใดนั้นไม่ สามารถกำหนดเป็นสูตรตายตัว เนื่องจากจะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยที่เป็น ตัวแปรสนับสนุนหรือหักล้างซึ่งกันและกัน แนวโน้มที่จะบอกอายุในการเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์จึงพิจารณาได้ ดังรายละเอียดในตาราง

» ชนิดของพืช
» ประวัติของเมล็ด
» ความชื้นของเมล็ด
» อุณหภูมิ
» ประสิทธิภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์
» การจัดเก็บเมล็ด
» การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุยาว 5-10-20 ปี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย