เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเลี้ยงกบ

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

การฟักไข่

การฟักไข่มีขั้นตอนปฎิบัติดังนี้

  1. ทำความสะอาดบ่อฟักไข่ โดยใช้ฟอร์มาลีน 38-40 เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 30 ชีชี ต่อน้ำ 1000 ลิตร ราดให้ทั่วบ่อ แช่ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เสร็จแล้วใช้น้ำสะอาดล้างทำ ความสะอาดให้หมดกลิ่น
  2. เติมน้ำสะอาดให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร
  3. ใส่พันธุ์โม้นำ เช่น ผักบุ้ง สาหร่าย และไม้น้ำชนิดอื้น ๆ ในบ่อฟักไข่ให้กระจาย สม่ำเสมอพอประมาณ
  4. รวบรวมไข่กบทีได้ปล่อยลงในบ่อ บ่อขนาด 18-25 ตารางเมตร จะจุไข่กบได้ ประมาณ 5,000 - 7,000 ฟอง
  5. เพิ่มออกซิเจนด้วยเครื่องอัดอากาศตลอดเวลา
  6. ถ่ายน้ำทุก ๆ วัน ๆ ละครึ่งหนึ่งของบ่อ

» สภาวะแวดล้อมกับการผสมพันธุ์กบ
» การเตรียมสถานที่เลี้ยงกบ
» การผสมพันธุ์กบ
» การอนุบาลลูกกบ
» อาหารและการให้อาหาร
» การจับและการตลาด
» การแยกเพศกบ
» พันธุ์กบ
» วิธีเลี้ยงกบ
» การฟักไข่
» การเลี้ยงกบเพื่อส่งตลาด
» โรคและวิธีป้องกันรักษา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย