เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเพาะเลี้ยงปลายี่สก

กองส่งเสริมการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวโน้มการเลี้ยงปลายี่สกในอนาคต

      ปลายี่สกเป็นปลาที่ค่อนข้างจะหายากในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปลาน้ำจืดด้วยกันแล้ว นับได้ว่ามีราคาสูงที่สุด ทั้งนี้สามารถนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของปลามาใช้ประโยชน์ อาทิ เนื้อ หนัง เกล็ด มีรสชาติอร่อย ดังนั้น หากการเลี้ยงปลายี่สก ได้รับความสนใจอย่างจริงจัง ก็จะทำให้มีเนื้อปลายี่สกรับประทานโดยไม่ต้องรอฤดูกาลอีกต่อไป

» ประวัติและถิ่นกำเนิด
» ฤดูวางไข่
» การหาพันธุ์ปลายี่สกเพื่อเลี้ยง
» การอนุบาล
» การเตรียมบ่อเลี้ยง
» การเลี้ยงปลายี่สก
» อาหารปลายี่สก
» การเจริญเติบโต
» ศัตรู
» ผลผลิตต่อไร่
» แนวโน้มการเลี้ยงปลายี่สกในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย