เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเพาะเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน

กองส่งเสริมการประมง กรมประมง

อาหารตะพาบน้ำ

ตามธรรมชาติตะพาบน้ำเป็นสัตว์ที่กินอาหารจำพวก ไส้เดือน สัตว์น้ำต่าง ๆ เช่น ปู ปลา กุ้ง หอยและยังกินของที่เน่าเปื่อย บางครั้งจะกินพวกพืชน้ำ

สำหรับตะพาบน้ำในระยะอนุบาล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งมีขนาดเล็กอยู่ อาหารเป็นปลาเป็ดบดผสมกับอาหารหมู การให้อาหารตะพาบน้ำขนาดเล็กจะให้วันละ 2 มื้อ คือ ช่วงเช้า และช่วงเย็นการให้อาหารจะให้บริเวณขอบบ่อวางเรียงไว้โดยไม่ให้อาหารเปียกน้ำเป็นแนวยาวของที่ให้อาหารเมื่อคนให้อาหารจากไปแล้วตะพาบน้ำจะคลานขึ้นไปกินเอง ตะพาบน้ำขนาดเล็กจะกินอาหารน้อยประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัวส่วนตะพาบน้ำในระยะที่ 3 จะให้อาหารเพียงมื้อเดียวในช่วงเย็นการให้อาหารตะพาบน้ำส่วนใหญ่เป็นพวกปลาสดบดผสมกับปลายข้าวต้มหรือผัก ผลไม้ที่หาได้นำมาผสมกัน อาจให้อาหารเสริมเป็นพวกมะละกอสุกเพราะตะพาบน้ำชอบมาก วางไว้ให้ตะพาบกัดแทะเป็นอาหารเสริม โดยปกติตะพาบน้ำจะกินอาหารประมาณ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัว

การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ความสะอาดของบ่อเลี้ยงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการเลี้ยงตะพาบน้ำอย่างหนึ่งถ้าน้ำไม่สะอาด การเจริญเติบโตของตะพาบน้ำจะลดลง อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ บ่อเลี้ยงตะพาบน้ำที่มีการถ่ายเทน้ำได้โดยสม่ำเสมอ ทำให้ตะพาบน้ำเติบโตเร็วและแข็งแรงตะพาบน้ำวัยอ่อนจนถึงอายุ 1-2 เดือน ให้ถ่ายน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ตะพาบน้ำขนาดใหญ่ถ่ายน้ำสัปดาห์ละ1 ครั้ง

» แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย
» การผสมพันธุ์และการวางไข่
» การเลี้ยงตะพาบน้ำและบ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ
» อาหารตะพาบน้ำ
» ศัตรูของตะพาบน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย