เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ประมง

การเพาะเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน

กองส่งเสริมการประมง กรมประมง

ศัตรูของตะพาบน้ำ

ตะพาบน้ำขนาดเล็ก ศัตรูจะได้แก่ พวกหนู นก เหยี่ยว งู และพวกปลาต่าง ๆ ระยะนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ส่วนศัตรูที่สำคัญ คือ มนุษย์ ซึ่งมีการลักขโมยเป็นจำนวนมาก

» แหล่งกำเนิดและการแพร่กระจาย
» การผสมพันธุ์และการวางไข่
» การเลี้ยงตะพาบน้ำและบ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ
» อาหารตะพาบน้ำ
» ศัตรูของตะพาบน้ำ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย