เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

บัวหลวง

การดูแลรักษานาบัว

หลังจากเก็บเกี่ยวดอกเป็นเวลา 3-4 เดือน ต้นบัวจะเริ่มโทรมให้ปริมาณดอกบัวลดลง เกษตรกรจะบังคับให้ไหลแตกต้นใหม่ โดยระบายน้ำออกจากนาให้แห้งแล้วนำรถแทรคเตอร์ลงไปไถดะ เพื่อลดความหนาแน่นของต้นบัวหรืออาจใช้ลูกขลุกทุบบัว แล้วปล่อยน้ำเข้าแปลงอีกครั้ง บัวจะแตกยอดใหม่และเริ่มเก็บดอกได้ในเวลา 2-3 เดือน

» สถานการณ์การผลิต
» สายพันธุ์
» การปลูกและการดูแลรักษา
» การขยายพันธุ์
» การเตรียมดิน
» การปลูกบัว
» ศัตรูพืช
» การเก็บเกี่ยวดอกบัว
» การดูแลรักษานาบัว
» แนวทางการปฏิบัติกับดอกบัวเพื่อการส่งออก
» เก็บเกี่ยวส่วนอื่นๆ จากบัว
» การตลาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย