เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

กล้วยไม้

กรมส่งเสริมการเกษตร

พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า

พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า ได้แก่

สกุลหวาย (Dendrobium sp.) :

  • สีม่วง - พันธุ์มาดามปอมปาดัวร์
  • สีขาว - พันธุ์วอลเตอร์โอมาย, แจกเกอลีนโทมัส
  • สีชมพู - พันธุ์อินทุวงศ์, แพนด้า, ซีซาร์ และซอนเนีย
  • สีเหลือง - พันธิ์เกษมโกลด์

สกุลอะแรนด้า (Aranda sp.) : พันธุ์คริสติน
สกุลอะแรนเธอรา (Aranthera sp.) : พันธุ์เจมส์สตอริไอ
สกุลอะแรคนิส (Arachnis sp.) : พันธุ์แม็กกี้อุย
สกุลออนซิเดียม (Oncidium sp.) : พันธุ์โกลเด้นโชว์เวอร์, โกรเวอร์แรมเซย์
สกุลแวนด้า (Vanda sp.) :พันธุ์รอทไซล์เดียนา, แซนเดอรานา, วิรัตน์
สกุลม็อคคาร่า (Mokara sp.) : พันธุ์จักก๊วน, พรรณี
สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium sp.) : พันธุ์ Valley Knight “Vanessa”, Floripink ‘Feline’

» การปลูก
» โรงเรือน
» การย้ายต้นกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
» ประเภทของกล้วยไม้
» การดูแลรักษา
» พันธุ์กล้วยไม้ที่นิยมปลูกเป็นการค้า
» โรคและแมลงที่สำคัญของกล้วยไม้
» การขยายพันธุ์กล้วยไม้
» แมลงศัตรูของกล้วยไม้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย