เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การปลูกไม้ดอกกระถาง

แนวทางการป้องกันกำจัดโรค

การป้องกันกำจัดโรคของไม้ดอกไม้ประดับ มีวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช และชนิดหรือสาเหตุของโรคเป็นสำคัญ โดยหลักของการป้องกันกำจัดโรคแล้ว จะมีวิธีการที่คล้ายกันที่กล่าวในเรื่อง การป้องกันกำจัดโรคพืช แต่รายละเอียดของการปฏิบัติอาจแตกต่างกัน โดยเฉพาะหากสามารถทราบสาเหตุของโรค ดังนี้

1. การป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

 • การใช้เมล็ดหรือท่อนพันธุ์ปราศจากเชื้อหรืออาการของโรค
 • ตัดแต่งหรือทำลายส่วนของพืชที่เป็นโรค
 • ทำลายต้นพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ
 • ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สะอาดปราศจากเชื้อ
 • ดินที่เพาะปลูกควรมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี
 • ใช้พันธุ์ต้านทาน
 • ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราที่เหมาะสมกับชนิดของโรค

2. การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

 • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อ
 • แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที เพื่อกำจัดเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด
 • ไถพลิกดินตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อที่มีอยู่หรือสะสมอยู่ในดิน
 • ปลูกพืชหมุนเวียน
 • ระมัดระวังการให้น้ำในกรณีที่พบโรค เพราะอาจทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคกระจายได้ง่าย
 • ป้องกันกำจัดแมลงที่ทำให้เกิดแผลกับพืชด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางการเข้าทำลายของเชื้อแบคทีเรีย
 • ใช้พันธุ์ต้านทาน
 • ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น สเตรปโตมัยซิน เอกริมัยซิน เป็นต้น

3. การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและมายโคพลาสมา

 • ใช้ส่วนขยายพันธุ์ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากเชื้อ หรือขยายพันธุ์จากต้นปลอดโรค
 • ถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อ (ถ้าทำได้)
 • กำจัดพืชที่เป็นที่อาศัยของเชื้อสาเหตุของโรค และแมลงพาหะนำโรคที่อาจเป็นแหล่งของการแพร่เชื้อได้
 • กำจัดแมลงพาหะด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดแมลง
 • ใช้พันธุ์ต้านทานโรค
 • ปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีใด ๆ ที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรง
 • ในกรณีของโรคพืชเกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา สามารถใช้สารปฏิชีวนะ เช่น เตตราไซคลิน (tetracycline) รักษาได้

4. การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอย

 • ใช้ความร้อนหรือแก๊สฆ่าไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในดิน โดยการคั่วดิน อบดิน ในแปลงเพาะเมล็ด
 • การไถพลิกเพื่อตากดิน เพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดฆ่าไส้เดือนฝอย นอกจากนี้ ความร้อนจากแสงแดดยังกระตุ้นให้ไข่ของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชบางชนิดที่ทนทานความแห้งแล้ง ฟักออกเป็นตัวอ่อนและถูกทำลายโดยแสงแดด
 • การปลูกพืชหมุนเวียน
 • การปลูกพืชที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอย เช่น ดาวเรือง ซึ่งที่รากของดาวเรืองมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอย ศัตรูพืชชนิดที่ทำให้เกิดโรครากแผล และไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดรากปม หรือถั่วโครทาราเรีย ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไส้เดือนฝอย รากปม และไส้เดือนฝอยรากกระจุก
 • การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ศัตรูธรรมชาติของไส้เดือนฝอยเพิ่มมากขึ้น และคอยทำลายไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
 • การไขน้ำท่วมแปลงปลูกพืชนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ควรจะนาน 4-12 เดือน) จะทำให้ไส้เดือนฝอยขาดอากาศหายใจ และตายในที่สุด
 • การใช้พันธุ์ต้านทาน ซึ่งจัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูพืช
 • การใช้สารเคมีจำกัดไส้เดือนฝอย เช่น อัลดิคาร์บ คาร์โบฟูราน เป็นต้น

» การเพาะเมล็ด
» การย้ายกล้า
» การย้ายปลูกลงกระถาง
» การเด็ดยอด
» การให้น้ำ
» การให้ปุ๋ย
» การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» โรคของไม้ดอกกระถาง
» การแพร่ระบาดของโรค
» ลักษณะอาการของโรค
» การป้องกันกำจัดโรคพืช
» แนวทางการป้องกันกำจัดโรค
» การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุใช้งานได้นาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย