เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การปลูกไม้ดอกกระถาง

การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุใช้งานได้นาน

  1. ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ขาดน้ำจนเหี่ยว
  2. ถ้าจำเป็นต้องไว้ในอาคารหรือในร่ม ต้องนำออกแดดบ้างเพื่อให้พืชได้ใช้แสงแดดในการปรุงอาหาร ยกเว้นพืชที่ไม่ชอบแสงจัด เช่น อัฟริกันไวโอเลท ซึ่งได้แสงสว่างจากหน้าต่างก็เพียงพอแล้ว
  3. ต้องให้ปุ๋ยต่อไป จะใช้สูตรกลางสูง หรือหลังสูงก็ได้
  4. ห้ามรดน้ำถูกดอก เพราะจะทำให้ดอกเน่าง่าย
  5. ตัดดอกที่โรยทิ้ง
  6. พ่นยาป้องกันศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ

จัดทำโดย

  • เจริญ ชาญวิศณุรักษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ผศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ห้องปฎิบัติการพัฒนาพันธุ์พืช ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

» การเพาะเมล็ด
» การย้ายกล้า
» การย้ายปลูกลงกระถาง
» การเด็ดยอด
» การให้น้ำ
» การให้ปุ๋ย
» การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
» โรคของไม้ดอกกระถาง
» การแพร่ระบาดของโรค
» ลักษณะอาการของโรค
» การป้องกันกำจัดโรคพืช
» แนวทางการป้องกันกำจัดโรค
» การปฏิบัติเพื่อให้มีอายุใช้งานได้นาน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย