เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร

วิธีกล

ได้แก่

  • ใช้มือจับ เช่น การใช้มือเก็บหนอนเจาะดอกมะลิ หนอนกระทู้ที่กัดกินกุหลาบออกจากแปลงและนำไปทำลายทิ้ง
  • การใช้กับดักกาวเหนียว กับดักแสงไฟ เช่น การติดตั้งกับดักกาวเหนียวเพื่อดักจับผีเสื้อหนอนใยผัก 80 อันต่อไร่ จะช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงได้ถึงร้อยละ 50 การใช้กับดักแสงไฟจะช่วยลดตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะดอกมะลิ และด้วงกุหลาบ เป็นต้น นอกจากนี้การติดตั้งกับดักแสงไฟในบริเวณบ่อเลี้ยงปลา แมลงที่ติดกับดักยังสามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาได้ด้วย
  • การใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น การทำหลังคาพลาสติก ลดการระบาดของโรคยอดเน่ากล้วยไม้และโรคใบจุดในกุหลาบ การกางมุ้งเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะดอกมะลิ เป็นต้น

» วิธีเขตกรรม
» วิธีกล
» การใช้สารเคมี
» การใช้ชีวินทรีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย