เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร

การใช้สารเคมี

เป็นวิธีที่ผู้ปลูกนิยมใช้มากที่สุด เพราะสะดวกรวดเร็วเห็นผลทันใจ แต่จะให้ได้ผลในการป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับเต็มที่นั้น ผู้ปลูกจะต้องทราบชนิดของศัตรูพืช ชนิดของสารเคมี ปริมาณการใช้ และระยะเวลาการใช้ที่ถูกต้อง

» วิธีเขตกรรม
» วิธีกล
» การใช้สารเคมี
» การใช้ชีวินทรีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย