เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การป้องกันกำจัดศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร

การใช้ชีวินทรีย์

เป็นวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม เช่น แมลง ตัวห้ำ ได้แก่ ตั๊กแตนตำข้าว แมลงปอ มวนเพชฌฆาต ด้วงดิน ต่อหมาร่า แมลงตัวเบียน ได้แก่ แมลงวันก้นขน ต่อเบียน แตนเบียน แตนเบียนฝอย ตัวสไตโลปิคส์ เป็นต้น แมลงเหล่านี้จะทำลายกัดกินหรืออาศัยอยู่ภายในหรือภายนอก ตัวแมลงชนิดอื่น ซึ่งรวมทั้งแมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับด้วย นอกจากนี้ยังมีเชื้อโรคของแมลงหรือโรคพืช ที่มีจำหน่ายในเชิงการค้าแล้ว ได้แก่ เชื้อไวรัส NPV ทำลายหนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย, ไส้เดือนฝอยทำลายหนอนกระทู้หอม, ด้วงหมักผัก, เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าทำลายเชื้อราในดินที่เป็นสาเหตุของโรคพืช, เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis Berliner หรือสาร Bt ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอยใยผัก หนอนกระทู้หอม เป็นต้น

  • เรียบเรียง : วารี เจริญผล กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
  • จัดทำ : วิไลภรณ์ ชนกนำชัย กองเกษตรสัมพันธ์ ,นุชญา ณ สงขลา กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

» วิธีเขตกรรม
» วิธีกล
» การใช้สารเคมี
» การใช้ชีวินทรีย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย