เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

จำปี-จำปา

จำปี ชื่อไทย จำปี
ชื่อสามัญ (Common name) White champae tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) Michelia longifolia Blume
ชื่อวงศ์ (Family) Magnoliaceae
ถิ่นกำเนิด (Native) อินโดนีเซีย

จำปา ชื่อไทย จำปา
ชื่อสามัญ (Common name) Champaca
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) Michelia champaca L.
ชื่อวงศ์ (Family) Magnoliaceae
ถิ่นกำเนิด (Native) เทือกเขาหิมาลัยประเทศอินเดีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ทั้งจำปี-จำปา เป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว กว้าง ปลายใบแหลม การออกดอกจะออกที่บริเวณส่วนยอดของกิ่งและตามซอกใบ ดอกมีกลิ่นหอมแต่กลิ่นจะแตกต่างกัน กลีบดอกจำปีมีสีขาว-ขาวครีม ส่วนจำปานั้นกลีบดอกมีเหลืองเข้ม กลีบดอกมี 10-12 กลีบภายในดอกประกอบด้วยเกสรตัวเมีย 1 อันและเกสรตัวผู้มากกว่า 1 อัน

» ลักษณะแตกต่างของจำปี-จำปา
» การปลูก
» ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
» การขยายพันธุ์
» การดูแลรักษา
» โรคแมลงและการป้องกันกำจัด
» การเก็บดอก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย