เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แกลดิโอลัส

การปลูกและการดูแลรักษา

การปลูกแกลดิโอลัสให้ได้ดอกที่มีคุณภาพดี ควรมีการคัดขนาดของหัวก่อนนำไปปลูก โดยคัด หัวที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นหัวที่มีอาหารสะสมอยู่มาก สังเกตได้จากเส้นผ่าศูนย์กลางของ หัวควรมีขนาดอย่างต่ำ 1.5 นิ้ว และส่วนบนของหัวนูนแหลมขึ้นไม่ควรเลือกหัวที่บุบลึกลงเพราะ ทำให้ต้นที่งอกใหม่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเป็นหัวเก่าการปลูกต้องฝังหัวลึกพอสมควร ขึ้นอยู่กับ ขนาดของหัวและลักษณะดิน ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินหนักควรปลูกให้ตื้นกว่าดินร่วนปนทราย คือดินร่วนปนทรายปลูกลึกประมาณ 4-5 นิ้ว ถ้าเป็นดินเหนียวปลูกลึกประมาณ 3-4 นิ้ว ควรใส่ปุ๋ย รองก้นหลุม สูตร 14-14-21, 13-13-21 หรือ 9-24-24 อัตรา 10 กรัมต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร แล้ว กลบดินก่อนเพื่อไม่ให้หัวพันธุ์โดนปุ๋ยโดยตรง และควรใส่ยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ฟูราดาน รองก้นหลุมด้วย เพื่อป้องกันแมลงในดิน ระยะระหว่างหัวควรห่างกัน 15 ซม. แล้วจึงกลบดินคลุมทับด้วยฟางข้าวหรือแกลบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรักษาความชื้นและกำจัดวัชพืชได้ง่ายขึ้น

ในต่างประเทศได้แบ่งเกรดตามขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวได้ 7 เกรด คือ

 1. Jumbo เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
 2. No. 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 นิ้ว
 3. No. 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25-1.5 นิ้ว
 4. No. 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.25 นิ้ว
 5. No. 4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75-1 นิ้ว
 6. No. 5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50-0.75 นิ้ว
 7. No. 6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 นิ้ว

หรืออาจจัดเป็น 3 เกรด คือ

 1. Large เส้นผ่าศูฯย์กลาง 1.50 นิ้ว
 2. Medium เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75-1.25 นิ้ว
 3. Small เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 นิ้ว

นำหัวที่พ้นระยะพักตัวแล้ววางไว้ที่ก้นหลุม โดยเอาส่วนแหลมของหัวตั้งขึ้นและแกะเอา เปลือกหุ้มออกบ้างกลบดินเล็กน้อยเมื่อต้นงอกสูงประมาณ 30 ซม. จึงพลิกดินข้างร่องกลบโคนต้น ถ้าต้นเอนต้องใช้ไม้ค้ำ

การให้น้ำ ควรให้อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มีอากาศร้อนจัดและในระยะที่แท่ง ช่อดอกไม่ควรให้ต้นขาดน้ำ

การใส่ปุ๋ย แบ่งเป็น 2 ระยะ

 • ระยะที่ 1 หรือระยะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงออกดอก เป็นระยะที่แกลดิโอลัสใช้อาหารสะสมที่อยู่ ในหัวดังนั้นแกลดิโอลัสจึงต้องการปุ๋ยนิยมให้ในช่วงนี้ คือ จะใช้ปุ๋ยสูตร 5-10-10 ประมาณ 2 ช้อนชา/ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ช้อนชา ครั้งแรกใส่รองก้นหลุม และครั้งที่ 2 ใส่หลังปลูก ประมาณ 1 เดือน
 • ระยะที่ 2 หลังจากตัดดอกแล้ว แกลดิโอลัสต้องการอาหารจากภายนอกเพื่อสร้างและสะสม อาหารในหัวใหม่ และหัวย่อย ใส่ปุ๋ย 5-10-10 ประมาณ 2 ช้อนชา แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ หลังตัดดอก ครั้งที่ 2 หลังจากใส่ครั้งแรก 2 สัปดาห์

» ทำเลหรือพื้นที่ปลูก
» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» พันธุ์ดอกแกลดิโอลัส
» พันธุ์ดอกเล็กและดอกจิ๋ว
» ขยายพันธุ์โดยใช้หัวและหัวย่อย
» การปลูกและการดูแลรักษา
» โรคและแมลง
» การตัดดอก
» การตลาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย