เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แกลดิโอลัส

การตัดดอก

แกลดิโอลัสจะให้ดอกเมื่ออายุประมาณ 60-140 วันหลังปลูกและควรตัดดอกเมื่อดอกล่างสุด 2-4 ดอกปรากฏสีของดอก (ยังไม่บาน) โดยใช้มีดคม ๆ ตัด การตัดควรเหลือทิ้งใบไว้บนต้น อย่างน้อย 4-5 ใบเพราะถ้าตัดต่ำเกินไปจะทำให้หัวใหม่มีขนาดเล็กและไม่สมบูรณ์ หลังจากตัดดอกแล้วควรแช่น้ำทันที คัดขนาดของช่อดอกให้เสมอกันโดยพิจารณาจากความยาว ของช่อดอกและจำนวนดอกในแต่ละช่อ จากนั้นนำช่อดอกมามัดรวมกัน มัดละประมาณ 20 ช่อ และเพื่อป้องกันดอกสูญเสียน้ำมากเกินไปควรให้มิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เมื่อขนส่งจึง บรรจุใส่กล่อง ถ้าเป็นไปได้ควรเก็บดอกไว้ที่ห้องเย็นอุณหภูมิ 4-6 องศา C ในระหว่างรอการ ขนส่ง เพราะสามารถยืดอายุอายุการเก็บรักษาได้ 3-7 วัน ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการควร ใส่ช่อตั้งขึ้นเพราะถ้าวางในแนวราบปลายช่อดอกจะโค้งงอเนื่องจากการต้านแรงดึงดูดของโรค

เกรดของช่อดอกแกลดิโอลัสซึ่งสมาคมผู้ปลูกเลี้ยงแกลดิโอลัสแห่งมลรัฐฟลอริดาได้แบ่งไว้ดังนี้

ส่วนโครงการหลวงได้สรุปคุณภาพของแกลดิโอลัส ไว้เป็น 3 เกรด คือ เกรด A, B และ C โดยช่อหนึ่ง ๆ ต้องมีดอกที่ไม่บาน 12, 8 และ 6 ดอกขึ้นไป และมีก้านช่อดอกยาวมากกว่า 100, 80 และ 60 ซม. ตามลำดับ โดยใส่ในกล่องกระดาษขนาด 104 x36x 19.5 ซม. ซึ่งควรมีความ แข็งแรงเพียงพอที่เมื่อบรรจุดอกแกลดิโอลัสวางซ้อนกันแล้ว กล่องกระดาษจะไม่เสียรูปทรง และไม่ทำให้ดอกเสียหาย

» ทำเลหรือพื้นที่ปลูก
» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» พันธุ์ดอกแกลดิโอลัส
» พันธุ์ดอกเล็กและดอกจิ๋ว
» ขยายพันธุ์โดยใช้หัวและหัวย่อย
» การปลูกและการดูแลรักษา
» โรคและแมลง
» การตัดดอก
» การตลาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย