เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แกลดิโอลัส

การตลาด

แกลดิโอลัสจัดเป็นไม้ดอกเมืองหนาว ที่มีการผลิตเป็นการค้ามาไม่นาน ตลาดยังไม่กว้างขวาง ตลาดที่สำคัญของแกลดิโอลัสอาจจะหาซื้อได้ที่ตลาดปากคลองตลาดหรือร้านขายส่งดอกไม้ทั่วไป หรือจากร้านจัดดอกไม้สดบางแห่ง ซึ่งมักจะสั่งซื้อดอกแกลดิโอลัสโดยตรงจากผู้ผลิต ราคาของ ดอกแกลดิโอลัสจะแตกต่างไปตามคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามขนาดความยาวของก้านดอกเป็นสำคัญ ราคาเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 1-8 บาท ต่อช่อดอก

» ทำเลหรือพื้นที่ปลูก
» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» พันธุ์ดอกแกลดิโอลัส
» พันธุ์ดอกเล็กและดอกจิ๋ว
» ขยายพันธุ์โดยใช้หัวและหัวย่อย
» การปลูกและการดูแลรักษา
» โรคและแมลง
» การตัดดอก
» การตลาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย