เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แอสเตอร์และแอสเตอร์จีน

ชื่อไทย แอสเตอร์
ชื่อสามัญ (Common name) Aster
ชื่อวิทยาศษสตร์ (Scientific name) Aster ericoides
ชื่อวงศ์ (Family) Compositae
ถิ่นกำเนิด (Native) -

ชื่อไทย แอสเตอร์จีน
ชื่อสามัญ (Common name) China Aster
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) Callistephus chinensis
ชื่อวงศ์ (Family) Compositae
ถิ่นกำเนิด (Native) จีน, ญี่ปุ่น

» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การดูแล
» โรคและแมลง
» การตัดดอก
» การเก็บเมล็ดพันธุ์
» การตลาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย