เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

แอสเตอร์และแอสเตอร์จีน

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

แอสเตอร์เป็นไม้ดอกที่ปลูกกันมากกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งปลูกได้เฉพาะฤดูหนาวหรือสภาพอากาศเย็นเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถปลูกกันได้ตลอดปีและได้มีการนำพันธุ์แอสเตอร์ชนิดใหม่คือ Aster ericoides ซึ่งเป็นไม้ข้ามปีเข้ามาอีก พื้นที่การผลิตในปี 2534/2535 มีประมาณ 400 ไร่ นอกจากปลูกเพื่อถอนต้นขายแล้วยังเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถางได้ การผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศและได้มีการส่งออกบ้างแล้วแต่มีปริมาณน้อย ประเทศรับซื้อคือ กรีกและซาอุดิอาระเบีย

» ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
» ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
» พันธุ์
» การขยายพันธุ์
» การปลูก
» การดูแล
» โรคและแมลง
» การตัดดอก
» การเก็บเมล็ดพันธุ์
» การตลาด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย