เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย

     การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายในใต้หวันได้ดำเนินการอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และเลี้ยงกันเป็นจำนวนมากๆ บางฟาร์มเลี้ยงปีละ 200,000 ถึง 300,000 ตัว วิธีการเลี้ยงดูนับว่าค่อนข้างจะง่ายไม่ยุ่งยากมากมายเหมือนการเลี้ยงไก่ บางฟาร์มมีคนดูแลและเลี้ยงดูเพียง 2-3 คน ก็เลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายได้เป็นหมื่นๆ ตัว เป็ดโป๊ยฉ่ายนับว่าเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจ เพราะการเลี้ยงดูการให้อาหารด้วยวิธีที่ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อผิดกับการเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อพันธุ์อื่นๆ เช่น เป็ดพันธุ์เชอรี่วอลเลย์ พันธุ์ปักกิ่ง ซึ่งมักจะต้องมีข้อจำกัดมากมาย เช่น จะต้องมีอาหารให้กินอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีโรงเรือนที่สะอาดราคาแพงให้อยู่ มีน้ำที่สะอาดให้กิน แต่เป็ดโป๊ยฉ่ายนั้นอยู่ง่าย กินง่าย ทนทานต่อโรคอัตราการตายต่ำมาก

การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายส่วนใหญ่แล้ว เจ้าของฟาร์มจะเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเฉพาะ 10-14 วันแรกที่ลูกเป็ดต้องการความอบอุ่นเท่านั้น หลังจาก 10-14 วัน แล้วเขาจะปล่อยให้ลูกเป็ดลงเล่นน้ำ ว่ายน้ำและกินน้ำในสระ หรือบ่อเลี้ยงปลาให้เป็ดขี้ลงใส่บ่อปลา ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเหมาะต่อการเกิดอาหารของปลา เมื่อเป็ดหิวอาหารมันก็จะเดินไปกินของมันเอง และอาหารที่ให้กินเขาจะวางไว้ให้ไกลเป็ดมากที่สุดบางแห่งวางอาหาร กองอาหารไว้กับพื้นดินกองเหมือนกับเรากองหิน กองทรายอย่างนั้นเอง และวางอาหารให้ไกลบางฟาร์มวางไกลเป็นระยะทาง 200-300 เมตรทีเดียว ซึ่งผิดกับการเลี้ยงเป็ดเนื้อของบ้านเรา ซึ่งมักจะวางอาหารให้อยู่ใกล้ๆ เป็ดเพื่อเป็ดจะได้กินให้มากๆ อ้วนเร็วๆ เป็นต้น สุดท้ายเป็ดจะกินมากแล้วขาดทุนค่าอาหาร

เท่าที่ไปดูงานตามฟาร์มใหญ่ๆ ที่เลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย เขาจะไม่มีคอกให้เป็ดนอน หรือไม่มีโรงเรียนให้อยู่ แต่จะปล่อยให้อยู่ริมขอบสระ และในสระน้ำบางแห่งไม่มีต้นไม้อยู่ในบริเวณเลย เป็ดก็จะขึ้นมาพักผ่อนอยู่บนขอบสระและลงไปว่ายน้ำเล่นตามอัธยาศัยของเป็ด ถึงเวลาหิวอาหารก็จะเดินกันเป็นแถวยาวไปหากองอาหารที่วางไว้บนพื้นดิน กินเสร็จก็จะเดินกลับไปเล่นน้ำ และกินน้ำที่สะอาดที่จัดไว้ให้ระหว่างทาง หรือไม่ก็ไปกินน้ำที่สระน้ำเลยก็ได้ อย่างไรก็ดี การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายดูๆ จะเห็นว่าง่าย แต่ในทางปฏิบัติก็จะต้องมีขั้นตอน และรายละเอียดที่ผู้สนใจจะเลี้ยงที่ควรทราบและถือปฏิบัติ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย

» การเลี้ยงลูกเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 0-2 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 3-8 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายระยะสุดท้าย อายุ 8-10 สัปดาห์
» การฝักไข่เป็ดโป๊ยฉ่าย
» พันธุ์และการผสมพันธุ์
» ความต้องการอาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย