เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย

การเลี้ยงลูกเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 0-2 สัปดาห์

การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายจะสำเร็จหรือไม่นั้น มีความเกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงลูกเป็ดระยะ 2 สัปดาห์แรกเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าลูกเป็ดนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มที่อยู่ในความสนใจของเรา ถ้าลูกเป็ดแข็งแรง เติบโตสม่ำเสมอ สมบูรณ์ ไม่อมโรคแล้ว การเลี้ยงในอีก 2 ระยะต่อไปจะไม่ประสบปัญหา ดังนั้นทุกๆ ฟาร์มจึงเอาใจใส่ในระยะแรกนี้อย่างยิ่ง โดยปกติแล้วลูกเป็ดอายุ 0-2 สัปดาห์ มีความต้องการอย่างยิ่งอยู่ 5 อย่างด้วยกัน คือ ความอบอุ่น อาหารที่มีคุณภาพ น้ำสะอาด การป้องกันโรค และการเตรียมพร้อมก่อนนำลูกเป็ดเข้ามาเลี้ยง

1. การเตรียมพร้อมก่อนนำลูกเป็ดโป๊ยฉ่ายเข้ามาเลี้ยง

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าของฟาร์มจะต้องตระเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะนำลูกเป็ดเข้าฟาร์ม ไม่ใช่ว่าลูกเป็ดส่งมาถึงฟาร์มแล้วเราจึงวิ่งไปหารางน้ำ รางอาหาร แม้แต่อาหารลูกเป็ดก็เช่นเดียวกันจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า สิ่งต่อไปนี้จะต้องดำเนินการล่วงหน้า คือ

 • ทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับลูกเป็ดระยะแรก โดยการล้างน้ำ ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค หรือรมควันฆ่าเชื้อ และนำออกตากแดด การตระเตรียมกรงกก หรือห้องสำหรับกกลูกเป็ด จะต้องตระเตรียมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ถ้ากกลูกเป็ดบนพื้นคอกจะต้องเปลี่ยนวัสดุรองพื้นใหม่ทุกๆ ครั้งที่นำลูกเป็ดเข้าคอกกก
 • การสั่งจองลูกเป็ด ก่อนที่จะเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายควรจะได้มีการวางแผนว่าควรจะเลี้ยงช่วงใดจึงเหมาะสม และเมื่อตัดสินใจแล้วก็ควรจะสั่งจองลูกเป็ดไว้ล่วงหน้า อาจจะเป็นสัปดาห์หรือแม้แต่เดือนก็ควรกระทำ และควรจะสั่งซื้อสั่งจองจากโรงฟักลูกเป็ดโป๊ยฉ่ายที่มีชื่อเสียง ที่ผลิตลูกเป็ดที่มีคุณภาพ และที่ๆ สั่งจองนั้นจะต้องสั่งลูกเป็ดให้ถึงฟาร์มได้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าหากโรงฟักอยู่ไกลเกินไป การขนส่งลูกเป็ดเกินกว่า 24 ชั่วโมงจึงไม่ควรปฏิบัติ เพราะว่าลูกเป็ดเสียน้ำระเหยออกจากตัวทำให้เป็ดน้ำหนังลดลงมา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของลูกเป็ดในระยะเวลาต่อมา
 • การให้น้ำที่สะอาดแก่ลูกเป็ด ในระยะแรกที่ลูกเป็ดมาถึงฟาร์ม น้ำที่เตรียมไว้ควรจะเป็นน้ำที่สะอาด เช่น น้ำใต้ดิน น้ำบาดาล หรือน้ำบ่อน้ำตื้น หรือน้ำฝน เป็นน้ำที่สะอาด โดยใส่ในถังหรือขวดใส่น้ำเป็ดและไก่ ควรหลีกเลี่ยงให้ลูกเป็ดโป๊ยฉ่ายกินน้ำประปา ทั้งนี้เพราะว่าลูกเป็ดจะตาย หรืออ่อนแอมากเมื่อได้กินน้ำที่มีสารเคมีคลอรีนที่สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำประปาเลี้ยงลูกเป็ดระยะแรกแล้ว ก็อาจจะทำได้โดยเปิดน้ำเก็บไว้ในถึงเป็นเวลานานข้ามคืน

2. โรงเรือนและอุปกรณ์

โรงเรือนและอุปกรณ์จะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าที่สำคัญๆ ได้แก่

 • โรงเรือนที่ใช้กกลูกเป็ด ควรจะเป็นโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้พร้อมทั้งจะต้องป้องกันสัตว์ต่างๆ ที่เป็นศัตรู และเป็นพาหนะนำเชื้อโรคมาสู่ลูกเป็ด เช่น สุนัข แมว หนู นกต่างๆ
 • การระบายอากาศ โรงเรือนควรจะมีช่องระบายอากาศที่ดี ส่วนใหญ่แล้วโรงกลูกเป็ดมักจะเป็นโรงเรือนที่มีฝา ประตูและหน้าต่างค่อนข้างจะมิดชิด เพื่อเก็บความอบอุ่น และป้องกันลมแรงด้วยเหตุนี้จึงต้องมีช่องระบายลมที่ดีเพื่อไล่อากาศเสียออกไป แล้วมีอากาศสดชื่นเข้ามาแทนที่ การระบายอากาศนับว่ามีความสำคัญมากเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพลูกเป็ด ความชื้นและการแพร่เชื้อโรค นอกจากนี้ยังทำให้พื้นที่คอกแห้ง เหมาะแก่การเลี้ยงลูกเป็ดได้อีกด้วย
 • การกกลูกเป็ดโป๊ยฉ่าย การกกลูกเป็ดเราอาจจะกกบนพื้นดินที่โรยด้วยแกลบ ขี้เลื่อย ฟาง หรือซังข้าวโพดบด วางหนาประมาณ 1-2 นิ้ว หรืออาจจะเป็นพื้นที่มีดินทรายรองพื้นก็ได้ การกกควรจะแบ่งลูกเป็ดออกเป็นคอกๆ ละประมาณ 150-200 ตัว โดยใช้แผงไม้ขัดแตะหรือแผงกระดาษ หรือแผงพลาสติก สูงประมาณ 1 ฟุตก็พอ เพื่อกั้นระว่างคอกป้องกันลูกเป็ดนอนสุมกองกันจะทำให้ตายมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ขนาดของคอกขึ้นอยู่กับอายุของลูกเป็ด โดยเป็ดอายุ 0-1 สัปดาห์ พื้นที่ 1 ตารางเมตร กกได้ 30 ตัว ถ้าอายุ 1-2 สัปดาห์ พื้นที่ 1 ตารางเมตร กกได้ 23 ตัว และอายุ 2-3 สัปดาห์ ใช้อัตราส่วน 15 ตัว/พื้นที่ 1 ตารางเมตร แหล่งของความร้อนที่ใช้กกลูกเป็ดอาจจะใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์ 2 หลอด/ลูกเป็ด 200 ตัว หรืออาจจะใช้กกที่ใช้แก๊ซก็ยังได้ นอกจากนี้เรายังกกลูกเป็ดในตะกร้าไม้ไผ่ กล่องกระดาษ หรือสุ่มไก่ โดยมีหลักว่าใช้ผ้าหรือกระสอบคลุมเพื่อความอบอุ่นให้ลูกเป็ด เรากกลูกเป็ดเพียง 1-2 สัปดาห์ เท่านั้นก็พอ โดยเฉพาะฤดูร้อนอาจจะกกเพียง 9-10 วันก็พอ แต่ฤดูหนาวอาจจะกก 10-20 วัน ที่ให้ผลดีและถือปฏิบัติกันในไต้หวัน คือ กกลูกเป็ดใสโรงกก 9-10 วันแล้วปล่อยออกไปเลี้ยงในบ่อน้ำ ให้นอนให้กินอยู่รอบๆ บ่อน้ำตั้งแต่นั้นมาจนถึงอายุส่งตลาด 10 สัปดาห์ อุณหภูมิที่ใช้กกขึ้นอยู่กับอายุเป็ดและอุณหภูมิของอากาศ

 • วัสดุรองพื้นคอกกก ถ้าบนพื้นดินควรรองพื้นด้วยวัสดุที่ดูดซับความชื้นได้ดี เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ดินทราย ซังข้าวโพด การจัดการด้านวัสดุรองพื้น นับว่าสำคัญมากเช่นเดียวกับการควบคุมความอบอุ่น วัสดุรองพื้นที่เปียกชื้น ควยจะนะมาไปทิ้ง หรือไม่เติมวัสดุลงไปอีก โดยเฉพาะวัสดุที่อยู่ใกล้ขวดน้ำ หรือกกมักจะเปียกน้ำจากการที่ลูกเป็ดชอบเล่นน้ำหกเปียกชื้น ดังนั้นจึงต้องหาวิธีป้องกันในไต้หวันมีวิธีการกก โดยวิธียกพื้น คือ พื้นที่ๆ จะใช้กกลูกเป็ดเขาจะยกพื้นสูงประมาณ 10-15 ซ.ม, แล้วปูพื้นด้วยตาข่ายพลาสติก หรือลอดตาข่าย หรือไม่บางแห่งก็เป็นพื้นไม้ขัดแตะ วิธีนี้น้ำที่หกหรือตกหล่นจะไหลลงพื้นและน้ำเหล่านี้ก็จะถูกำจัดออกไปนอกคอก โดยทำพื้นให้เอียง หรือไม่ก็ฉีดน้ำไล่ออกไปก็ได้นับว่านิยมกันมากในปัจจุบัน
 • ความชื้นภายในคอกลูกเป็ดอยู่ประมาณ 65-75% ถ้าหากความชื้นภายในคอกสูงเกินไป ควรจะต้องปรับช่องระบายอากาศให้กว้างขึ้น หรือทำให้ลมพัดเข้าออกให้มากขึ้น เพื่อลดความชื้นให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • การปล่อยให้ลูกเป็ดเล่นน้ำ ในระยะแรกๆ 1-3 สัปดาห์ ลูกเป็ดจะยังไม่จำเป็นที่จะเล่นน้ำ อาบน้ำ เราจึงกกไว้ในโรงกกก่อนทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเล็กๆ นี้ อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้น้ำในร่างกายของลูกเป็ดยังไม่พัฒนา เราจึงเลี้ยงโดยไม่ให้เล่นน้ำ แต่ว่ามีบางกรณีลูกเป็ดเปื้อน สกปรกอาจจะสาเหตุอันใดไม่ทราบได้ เราอาจจะให้ลูกเป็ดลงเล่นน้ำได้เพื่อล้างสิ่งสกปรก อาบน้ำ โดยปล่อยให้ลงเล่นน้ำในเวลาที่มีแสงแดดจัด เช่น ใกล้เที่ยง หรือบ่าย 1-2 โมง และจำกัดให้เล่นน้ำเพียง 5-10 นาที แล้วไล่ขึ้นมาตากแดดให้ขนแห้ง แล้วจึงต้อนให้เข้าไปคอกกกต่อไป
 • การให้แสงสว่าง แสงสว่างนับว่ามีความสำคัญต่อการเลี้ยงลูกเป็ดมาก ในระยะแรกเราจำเป็นต้องให้แสงสว่างตลอดเวลา โดยอาศัยไฟจากกรงกกในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันก็ใช้แสงธรรมชาติ การให้แสงอย่างต่อเนื่องตลอดวันระยะอายุ 2 วันแรกจะช่วยให้ลูกเป็ดได้กินน้ำและอาหารเพียงพอ ทำให้ลูกเป็ดแข็งแรงแสงสว่างที่ให้ในเวลากลางคืนเราใช้หลอดไฟนีออน ขนาด 20 วัตต์ หรือหลอดสว่างขนาด 60 วัตต์ ต่อพื้นที่คอกกก 30 ตารางเมตร
 • การให้อาหารและการให้น้ำ ลูกเป็ดโป๊ยฉ่ายระยะ 2 วันแรก ควรให้อาหารผสมชนิดผงคลุกน้ำพอหมาดๆ ใส่ในภาชนะแบนๆ มีขอบเตี้ยๆ เช่น ถาดสังกะสี หรือไม่ก็โรยกล่องกระดาษที่ส่งลูกเป็ดแต่แกะกล่องกระดาษให้วางเรียบๆ บนพื้น อาหารควรเป็นอาหารลูกเป็ดระยะแรกอายุ 0-3 สัปดาห์ เป็นอาหารที่มีโปรตีน 17-17% พลังงานที่ได้2,890 M.E. Kcal/Kg. อาหารและน้ำควรจะวางอยู่ใกล้ไฟกกห่าง 30-50 ซม. เพื่อให้ลูกเป็ดได้กินอาหารได้สะดวกและอยู่ใกล้ไฟ พอเป็ดอายุมากขึ้นเป็น 30 วันขึ้นไป ก็ให้ลูกเป็ดกินอาหารในถึงที่ใช้สำหรับเลี้ยงลูกเป็ด และอาหารก็เปลี่ยนเป็นอาหารชนิดเม็ดจะทำให้ลูกเป็ดกินอาหารได้มากขึ้น และประสิทธิภาพการใช้อาหารก็ดีกว่าอาหารชนิดผง 20-30 % เป็นการลดต้นทุนการผลิต ถังใส่อาหารขนาด 5 กก. จำนวน 3 ถัง พอเหมาะกับการเลี้ยงลูกเป็ด 100 ตัว การให้อาหารและน้ำหลังจาก 2 วันแรก ให้วางอาหารค่อยๆ ห่างออกจากไฟกก 1.5-2 เมตร และขยับให้ห่างออกเรื่อยๆ สุกท้ายให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การให้น้ำควรใส่ในขวดพลาสติก สำหรับให้น้ำเป็ดและไก่ที่มีจำหน่ายในตลาดและให้วางอยู่ใกล้อาหาร น้ำที่ให้ควรเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสารเคมีคลอรีน ปัจจุบันมีการให้น้ำแบบอัตโนมัติ น้ำส่งมาตามท่อแต่มีก๊อกน้ำเล็กๆ และมีถ้วยพลาสติกสำหรับรับรองน้ำ 4-5 ซม. รองน้ำให้เป็ดได้กิน ที่ก๊อกจะมีสปริงและนมหนูปิดน้ำอัตโนมัติ เมื่อลูกเป็ดอยากกินน้ำลูกเป็ดจะใช้จงอยปากกดหรือไขไปบนหัวนมหนูหรือสปริง แล้วน้ำจะไหลออกมาให้ลูกเป็ดกิน ถ้าลูกเป็ดไม่ทำอะไรบนหัวนมหนูและสปริงน้ำก็ไม่ไหลออกมา โดยปกติแล้วเราจะให้อัตราส่วนของลูกเป็ด 10-12 ตัวต่อก๊อกน้ำอัตโนมัติ 1 อัน การวางก๊อกน้ำควรจะวางให้สูงระดับหลังของเป็ด เมื่อเป็ดโตขึ้นก็ขยับให้สูงขึ้น ถังน้ำ ขวดน้ำ รางน้ำ ควรทำความสะอาดทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเป็ดโป๊ยฉ่ายมาถึงฟาร์มการวางแผนล่วงหน้าในเรื่องต่างๆ ก่อนที่ลูกเป็ดจะมาถึงฟาร์มเป็นหน้าที่ของเจ้าของฟาร์ม ซึ่งจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะว่าถ้าไม่ตระเตรียมการไว้ก่อน เมื่อลูกเป็ดมาถึงฟาร์มจะทำให้การทำงานไม่เป็นขั้นตอน และยุ่งเหยิงมีผลเสียต่อลูกเป็ดในภายหลัง อันดับแรกเมื่อเป็ดมาถึงฟาร์มควรจะถามพนักงานขับรถก่อนว่าไปส่งที่ฟาร์มไหนมาบ้าง ถ้าหากรถคันนั้นไปส่งลูกเป็ดมาหลายๆ แห่งแล้ว เราก็ไม่ควรให้รถนั้นเข้าไปในฟาร์มของเรา ถ้าให้เข้าก็ต้องฉีด-พ่น ยาฆ่าเชื้อก่อน ทางที่ดีเราให้คนงานของเราขนลูกเป็ดเข้าไปในฟาร์มเอง ไม่ควรให้ผู้อื่นที่มาขับรถส่งลูกเป็ดทำ ลูกเป็ดควรจะมาถึงฟาร์มในเวลาเช้า เพื่อจะได้มีเวลาสอนให้ลูกเป็ดได้กินน้ำ กินอาหาร และอยู่ใกล้ไฟกก ถ้ามาเวลากลางคืนลูกเป็ดจะไม่กินอาหาร-น้ำ และไฟกก ทำให้ลูกเป็ดนอนหนาวสุมกันเป็นกอง และตายจำนวนมาก เมื่อลูกเป็ดมาถึงและนำออกวางในกรงกก เราควรจะสำรวจดูว่าลูกเป็ดแข็งแรงดีหรือไม่ มีตัวอ่อนแอไหม เมื่อเห็นก็แยกไว้ต่างหาก ก่อนนำลูกเป็ดลงกรงกก ควรหยอดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับ (DVH) ตั้งแต่วันแรก ในขณะเดียวกันเราควรจะตัดปากลูกเป็ดไปพร้อมๆ กับการทำวัคซีน โดยใช้เครื่องตัดปากไก่ที่มีขายและใช้กันทั่วๆ ไปในฟาร์มไก่ การตัดปากลูกเป็ดจะไม่เหมือนตัดปากไก่ คือ การตัดปากลูกไก่จะใช้ใบมีดที่คมและร้อน ตัดจะงอยปากส่วนบนออกประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวปากบน ส่วนการตัดปากเป็ดจะเป็นการใช้ใบมีดที่ร้อนจัดนั้นจี้ลงไปบนปุ่มนูนๆ อยู่ปลายจะงอยปากบนของลูกเป็ดนานประมาณ 2-3 นาที เพื่อให้บริเวณจะงอยปากส่วนนี้เนื้อตายไม่เจริญเติบโตยาวออกเท่ากับปากส่วนล่าง จึงทำให้ระยะอายุต่อไป ปากส่วนบนจะสั้นกว่าปากล่าง การตัดปากลูกเป็ดจะช่วยให้เป็ดไม่กินขนกันและไม่จิกกัน

ทันทีที่ลูกเป็ดปล่อยลงพื้นของกรงกกสิ่งแรกที่ควรจะสอนลูกเป็ด คือ สอนให้ลูกเป็ดกินน้ำและเราจะต้องให้น้ำลูกเป็ดกินก่อนอาหาร 3 ชั่วโมง โดยหลักการแล้วเราจะให้ลูกเป็ดกินน้ำภายในเวลา 24 ชั่วโมง แม้ว่าลูกเป็ดจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 3 วัน โดยไม่กินน้ำ และอาหารก็ตาม แต่เราควรจะให้ลูกเป็ดได้กินน้ำให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันลูกเป็ดแห้งตาย อันเนื่องมาจากการระเหยน้ำออกจากร่างกายมากๆ ลูกเป็ดจะมีน้ำหนักเบา และอ่อนแอ เลี้ยงยาก เมื่อเห็นลูกเป็ดตัวใดกินน้ำไม่เป็น เราควรจะจับปากลูกเป็ดจุ่มลงในน้ำเพื่อให้ลูกเป็ดรู้ ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นลูกเป็ดจำนวนมากไม่รู้จักกินน้ำ ในทางปฏิบัตินอกจากเราจะเอาน้ำไว้ให้ลูกเป็ดกินอยู่ใกล้ๆ เครื่องกก ชาวนายังจะต้องคลุกอาหารด้วยน้ำอย่างหมาดๆ โปรยบนแผ่นภาชนะแบนๆ หรือกระดาษแข็งใกล้ๆ เครื่องกกด้วย เพื่อให้เป็นที่แน่ชัดว่าลูกเป็ดทุกตัวได้กินทั้งน้ำและอาหาร

» การเลี้ยงลูกเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 0-2 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 3-8 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายระยะสุดท้าย อายุ 8-10 สัปดาห์
» การฝักไข่เป็ดโป๊ยฉ่าย
» พันธุ์และการผสมพันธุ์
» ความต้องการอาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย