เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย

การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายระยะสุดท้าย อายุ 8-10 สัปดาห์

เป็ดโป๊ยฉ่ายอายุ 8-10 สัปดาห์ มีวิธีการเลี้ยงดูเช่นเดียวกับอายุ 3-8 สัปดาห์ จะแตกต่างกันด้านการให้อาหารเท่านั้น ที่แตกต่างกันก็เนื่องมาจากเป็ดอายุ 8-10 สัปดาห์ การเจริญเติบโตจะลดลงและกินอาหารมากขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลงเป็ดจะกินอาหารแต่เติบโตน้อย เป็นการสิ้นเปลืองอาหาร แต่ว่าเป็ดอายุขนาดนี้การเจริญเติบโตของขนก็ยังมีอัตราสูงอยู่ ดังนั้นการเลี้ยงเป็ดในช่วงนี้จึงเลี้ยงเพื่อเอาขนมากกว่าเอาเนื้อ วิธีการเลี้ยงดูก็จะเลี้ยงดูด้วยอาหารให้พอเพียงสำหรับรักษาขนาดและน้ำหนักของเป็ดที่ได้มาตั้งแต่ช่วงแรก และให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือไม่ทุ่มเทอาหารให้กินอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากเป็ดอายุ 8-10 สัปดาห์ จะกินอาหารมาก ดังนั้นเกษตรกรจึงอาจจะนำรำหยาบ หรือแกลบปนเข้าไปให้มีปริมาณมากขึ้น โดยคำนึงว่าอาหารประเภทเยื่อใยอาหารเป็ดนี้มีได้ไม่เกิน 8% ในช่วงนี้อาหารเป็ดบางแห่งนิยมเพิ่มสารอาหารที่มีผลต่อคุณภาพของขนเป็ด เช่น กรดอะมิโนที่มีสารซัลเฟอร์ประกอบอยู่ เช่น กรอเมไธโอนีน หรือไม่ก็เติม lodinated Casien, Zine หรือเพิ่มโปรตีนเข้าไปในอาหารเพื่อหวังผลด้านผลผลิตและคุณภาพขน เมื่อเป็ดอายุได้ 10 สัปดาห์ หรือเป็ดที่ได้ขนาดที่ส่งตลาดได้นั้น เขาสังเกตจากปลายขนปีกเป็ดทั้งสองข้างจดกันที่โคนหางด้านบน เมื่อเป็ดนั้นยืนปกติและปีกทั้งสองข้างแนบลำตัว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่ให้ทั้งขนและเนื้อที่มีปริมาณและคุณภาพสูงสุด

» การเลี้ยงลูกเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 0-2 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 3-8 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายระยะสุดท้าย อายุ 8-10 สัปดาห์
» การฝักไข่เป็ดโป๊ยฉ่าย
» พันธุ์และการผสมพันธุ์
» ความต้องการอาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย