เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย

ความต้องการอาหาร

ความต้องการอาหาร แร่ธาตุ และไวตามินของเป็ดโป๊ยฉ่ายและเป็ดไข่ Ksaiya ศูนย์วิจัยเป็ด อี-สาน ไต้หวัน


พลังงาน โปรตีน และกรดอะมิโนในอาหารตามความต้องการของเป็ดโป๊ยฉ่ายอายุต่างๆ


พลังงาน โปรตีน และกรดอะมิโนในอาหารตามต้องการของเป็ดพันธุ์ไข่ อายุ 0-4 และ 4-9 สัปดาห์


ความต้องการอาหาร พลังงาน โปรตีน และกรดอะมิโนของเป็ดพันธุ์ไข่ อายุ 9-14 สัปดาห์ และ 14 สัปดาห์


ความต้องการไวตามินของลูกเป็ด อายุ 0-4 และ 4-9 สัปดาห์


ความต้องการไวตามินของลูกเป็ดรุ่น และเป็ดรุ่นไข่ อายุ 9-14 สัปดาห์ และ >14 สัปดาห์


ความต้องการแร่ธาตุต่างๆ ของเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 0-3 สัปดาห์ และ 3-10 สัปดาห์


ความต้องการแร่ธาตุต่างๆ ของเป็ดพันธุ์ไข่ อายุ 0-4 สัปดาห์ และ 4-9 สัปดาห์


ความต้องการแร่ธาตุต่างๆ ของเป็ดพันธุ์ไข่ อายุ 9-14 สัปดาห์ และมากกว่า14 สัปดาห์

» การเลี้ยงลูกเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 0-2 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่าย อายุ 3-8 สัปดาห์
» การเลี้ยงเป็ดโป๊ยฉ่ายระยะสุดท้าย อายุ 8-10 สัปดาห์
» การฝักไข่เป็ดโป๊ยฉ่าย
» พันธุ์และการผสมพันธุ์
» ความต้องการอาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย