เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงนกอีมู

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นกอีมู (EMU OR KALAYA) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dromaius novaehollandiae เป็นสัตว์ประเภทนกที่บินไม่ได้ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากนกกระจอกเทศ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันหลายประเทศได้หันมาในใจตั้งฟาร์มนกอีมูกันมาก เนื่องจากนกอีมูให้ประโยชน์หลายอย่างคือ เนื้อรสชาดดีคล้ายเนื้อวัว แต่โคเสลเตอรอลต่ำกว่า น้ำมันใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางค์ และยาบางชนิด ไข่มีสีสรรสวยงาม

สำหรับในประเทศไทยก็มีการเลี้ยงนกอีมูกันหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์สวยงามตามสวนสาธารณะต่าง ๆ เท่านั้น และในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่สนใจจะตั้งฟาร์มเลี้ยงนกอีมูกันมาก ดังนั้นหนังสือคำแนะนำการเลี้ยงนกอีมูเล่มนี้ จึงจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดตั้งฟาร์มการเลี้ยงดูเท่านั้น ข้อมูลต่างๆ อ้างอิงมาจากต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยในการผลิตที่สำคัญต่าง ๆ ที่จะต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลา คือ

 • การจัดการด้านการตลาดที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพ
 • การจัดหานกอีมูพันธุ์ดีและมีประสิทธิภาพในการผลิตสูง
 • การจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสม
 • การจัดระบบการให้แสงสว่างอย่างถูกต้อง
 • การจัดการเลี้ยงดูอย่างดี

ลักษณะของนกอีมู

 • คล้ายนกแต่บินไม่ได้ ขนาดโตเต็มที่สูงประมาณ 1.50 เมตร น้ำหนักประมาณ 30-50 กิโลกรัม โดยตัวเมียจะโตกว่าตัวผู้
 • สีขน ขนจะหยาบ แข็งสีน้ำตาลเทาตลอดลำตัว โตเต็มที่หัวจะมีสีฟ้าเข้ม แต่เมื่อโตขึ้นลายดังกล่าวจะหายไป ส่วนลูกนกอีมูจะมีขนสีน้ำตาลเข้มและมีลายทางสีขาวพาดตลอดลำตัว
 • ปาก ขา เท้า จะมีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ
 • เท้า มีขนาดใหญ่และมีนิ้วเท้าข้างละ 3 นิ้ว ยื่นไปข้างหน้า (ไม่มีนิ้วหลัง)
 • กระดูกหน้าอกแบนราบคล้ายหน้าอกคน ไม่เป็นสัน (Keel)
 • วิ่งได้เร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

» โรงเรือนและสถานที่ตั้งฟาร์ม
» การให้ผลผลิต
» การจับนกอีมู

 • จัดทำโดย
  ศิริพันธ์ โมราถบ
  สวัสดิ์ ธรรมบุตร
  ไสว นามคุณ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย