เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงนกอีมู

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การให้ผลผลิต

นกอีมูจะนิยมนำไปเข้าโรงงานแปรรูปเมื่ออายุ 50 สัปดาห์ ที่น้ำหนัก 30-35 กิโลกรัม ซึ่งจะให้ได้ผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้

นอกจากนี้ยังมีไข่ไม่มีเชื้อ หรือไข่ที่ฟักไม่ออก เพื่อใช้ในการวาดรูปหรือแกะสลัก และขนนกซึ่งใช้ประดับเสื้อผ้า

» โรงเรือนและสถานที่ตั้งฟาร์ม
» การให้ผลผลิต
» การจับนกอีมู

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย