เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงนกอีมู

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจับนกอีมู

การจะจับนกอีมูเพื่อการขนย้าย หรือการรักษาจะต้องมีกรงสำหรับจับโดยเฉพาะแยกจากโรงเรือนอื่นและออกแบบให้เหมาะสมโดยจะต้องไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ความสูงประมาณ 1.50 เมตร และควรจะสร้างจากไม้เพื่อป้องกันการขูดขีดให้นกอีมูเป็นแผล ซึ่งจะทำให้หนังเสียหายและมีผลต่อราคาด้วย ในการจับนกอีมูจะต้องทำอย่างอ่อนโยน เพื่อป้องกันนกอีมูตื่นตกใจ

การขนย้ายนกอีมู รถบรรทุกที่จะใช้ขนย้ายจะต้องแบ่งออกเป็นช่องเล็ก ๆ ตามขนาดและน้ำหนักของนกอีมูที่จะขนย้าย ความสูงของไม้ ที่ใช้กั้นแต่ละช่อง จะต้องสูง 1.00-1.50 เมตร ปริมาณในการขนย้ายตามตารางต่อไปนี้

สำหรับการขนย้ายนกอีมูที่อายุมากกว่า 6 เดือน หรือน้ำหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไป จะต้องคลุมผ้าให้ภายในมืด เพื่อไม่ให้มองเห็นภายนอกตัวรถบรรทุก แต่ทั้งนี้ภายในจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกพื้นรถบรรทุกจะต้องปูด้วยวัสดุรองพื้นที่อ่อนนุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้นกอีมูบาดเจ็บจากการเดินทาง

ตัวอย่าง คุณค่าของอาหารสำหรับนกอีมู อายุ 0-3 เดือน

» โรงเรือนและสถานที่ตั้งฟาร์ม
» การให้ผลผลิต
» การจับนกอีมู

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย