เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงเป็ด

โดย ผศ.กระจ่าง วิสุทธารมณ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทยสามารถผลิตเป็ดได้ไม่ต่ำกว่า 7 ล้านตัวต่อปี ถึงแม้การเลี้ยงเป็ดในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเท่าการเลี้ยงไก่ แต่เดิมมีการเลี้ยงเป็ดกันมากตามบริเวณชายทุ่งนา หรือที่มีหนอง คลอง บึง โดยให้เป็ดหาอาหารจากเศษข้าวที่ตกในท้องนา และลูกกุ้ง ลูกปลา หอยเล็ก ๆ ผู้ที่เลี้ยงเป็ดมีอาชีพจำนวนมากมักอยู่ตามแถบชายทะเล ซึ่งสามารถหาเศษปลาเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ปลาเป็ด ได้ง่ายทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

จังหวัดที่เลี้ยงเป็ดมาได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสาคร ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี แต่ปัจจุบันวิชาการทางอาหารสัตว์ของประเทศไทยก้าวหน้ามากขึ้น มีการผลิตอาหารเป็ดโดยเฉพาะอาหารจำหน่ายและมีพันธุ์เป็ดที่จะเลี้ยงมากขึ้นทำให้มีการเลี้ยงตามภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็ดที่เลี้ยงทั่วไปมีทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงเป็ดไข่มากกว่า เพราะเมื่อเป็ดหยุดไข่ก็ขายเป็นเป็ดเนื้อได้

ประโยชน์ของการเลี้ยงเป็ด

  • เพื่อให้ไข่ เนื้อเป็นอาหาร ช่วยเพิ่มรายได้ ประหยัดทุน
  • สามารถใช้ที่ดินและแหล่งน้ำให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
  • ใช้เศษผัก เศษอาหารและปลาเป็ดให้เป็นประโยชน์ได้
  • ได้มูลเป็ดเป็นปุ๋ย

» พันธุ์เป็ด
» โรงเรือนเป็ด
» อุปกรณ์เลี้ยงเป็ด
» การเตรียมตัว
» การเลี้ยงดูเป็ด
» โรคเป็ด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย