เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงเป็ด

โดย ผศ.กระจ่าง วิสุทธารมณ์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเตรียมตัว

ก่อนลูกเป็ดมาถึงควรเตรียมตัวในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ให้พร้อม ดังนี้

  1. ทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง พร้อมทั้งฆ่าเชื้อโรคทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน
  2. ใส่แกลบหรือสิ่งรองพื้นอื่น ๆ ที่ใหม่และสะอาด รองพื้นคอกให้หนาประมาณ 4 นิ้ว
  3. จัดวางเครื่องกกพร้อมเครื่องให้ความอบอุ่น เช่น ตะเกียงรั้ว หรือหลอดไฟ และให้เครื่องกกอบอุ่นเพียงพอเมื่อลูกเป็ดมาถึง
  4. มีแผงล้อมเครื่องกก กันไม่ให้ลูกเป็ดออกห่างจากเครื่องกกมากเกินไป แผงล้อมเครื่องกกอาจใช้ลวดตาข่าย ไม้กระดานหรือสังกะสีแผ่นเรียบ สูงประมาณ 50 เซนติเมตร วางห่างจากเครื่องกกประมาณ 2 ฟุต ในระยะการกก 2-3 วันแรก
  5. เตรียมที่ให้น้ำและอาหารไว้ให้พร้อม และมีปริมาณเพียงพอ มีน้ำสะอาดไว้ให้กิน วางที่ให้น้ำและอาหารให้ทั่วถึง
  6. เพื่อให้ลูกเป็ดกินอาหารเป็นเร็วขึ้น ควรปูพื้นบริเวณเครื่องกกด้วยกระสอบป่านเก่า ๆ ที่สะอาด แล้วโรยอาหารให้กิน อย่าใช้กระดาษปูเพราะกระดาษจะลื่นทำให้ลูกเป็ดขาเสียได้

» พันธุ์เป็ด
» โรงเรือนเป็ด
» อุปกรณ์เลี้ยงเป็ด
» การเตรียมตัว
» การเลี้ยงดูเป็ด
» โรคเป็ด

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย