เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การเลี้ยงแม่โคให้มีสุขภาพสมบูรณ์ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผสมติดของแม่โคและทำให้แม่โคให้ลูกได้อย่าง สม่ำเสมอ คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้เลี้ยงทราบว่าแม่โคในฝูงมีสภาพเป็น อย่างไร วิธีเลี้ยงของตนเองถูกต้องหรือไม่และควรปรับปรุงวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรเพื่อให้ได้ลูกโคอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลก็คือจะทำให้เจ้าของมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง

คะแนนสภาพร่างกายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงโคได้อย่างถูกต้อง แม่โคควรมี คะแนนสภาพร่างกายไม่ต่ำกว่า 5 หรือควรมีคะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป จึงจะมีอัตราการผสมติดดี สาเหตุสำคัญที่ ทำให้โคผอมเนื่องจากการขาดแคลนอาหารหยาบ การให้อาหารเสริมควรคำนึงถึงต้นทุนที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นการเลี้ยงโคให้มีคะแนนสภาพร่างกายที่เหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารได้ โดยโคยังมีอัตราการผสมติดดีอยู่

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

เอกสารอ้างอิง

  • Graham. J.F. 1982 "Condition Scoring of Beef Cattle" Agnote. No. 1859/82 Department of Agriculture: Victoria, Australia.
  • Nicholson M.J. and Butterworth M.H. 1986. " A Guide to Condition Scoring of Zebu Cattle" International Livistock Centre for Africa. Addis Ababa;Ethiopia.
  • Sprott, L.R. "Body Fat in Beef Cows Affects Pregnancy Rates" Texas Agricultural Extension Service; No. L-2149.
  • Sprott, L.R. and Herb, D.B. "Body Condition. Nutrition and Reproduction of Beef Cows." Texas Agricultural Extension Service; No. B-1526.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย