เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค

ความสมบูรณ์ของร่างกายโคมีชีวิตสามารถดูได้จากสภาพอ้วนผอมหรือการสะสมไขมันของสัตว์ซึ่งสามารถ สัมผัสได้ โดยการใช้มือกดดูตรงร่างกายสัตว์ สองจุด คือ

  1. บริเวณหนือสันหรือบั้นเอวของสัตว์ โดยสามารถคลำดูปลายกระดูกซี่โครงสั้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังจำนวนประมาณ 6 ชิ้น ต่ออยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกสะโพก
  2. บริเวณโคนหาง

ความหนาของไขมันที่สะสมตรงจุดที่ 1 สัมผัสได้โดยวางฝ่ามือทาบบนบั้นเอวระหว่างซี่โครงซี่สุดท้ายกับกระดูก เชิงกราน ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปเพื่อสัมผัสกับปลายกระดูกซี่โครงสั้น (ตามภาพที่ 2) ส่วนบริเวณโคนหางตรง จุดที่ 2 สามารถใช้นิ้วมือสัมผัสได้เช่นเดียวกันจากการมองดูลักษณะภายนอกและการใช้มือคลำดูปลายกระดูกส่วนต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถนำมาจำแนก สภาพร่างกายของโคออกเป็นคะแนนได้ ปกติถ้าโคไม่มีขนหนาปุกปุยแล้วการมองดูแต่เพียงอย่างเดียวก็สามารถให้คะแนนได้อย่างแม่นยำแล้ว

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย