เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

คะแนนสภาพร่างกาย

คะแนนสภาพร่างกายโคที่ใช้กันอยู่มากมีแบบ 5 คะแนน และแบบ 9 คะแนน แบบ 5 คะแนนมีความแตกต่าง ระหว่างแต่ละสภาพมากเกินไป และถ้าใช้จำแนกสัตว์ในฝูงขนาดเล็กสามารถทำให้เกิดความผิดพลาดในการ แปรผลเชิงสถิติในงานวิชาการได้มาก แบบ 9 คะแนน มีข้อดีคือสภาพโคแต่ละคะแนนยังคงแตกต่างกันอย่าง เห็นได้ชัดเจนอยู่ และหากผู้สังเกตให้คะแนนผิดพลาดไปบ้างก็ทำให้การแปรผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิด ความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้นในที่นี้จึงขอแนะนำให้ใช้แบบ 9 คะแนน ซึ่งแนะนำโดยมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ. แอนด์.เอ็ม. และศูนย์ปศุสัตว์นานาชาติ สำหรับอัฟริกา ซึ่งเป็นการจำแนกลักษณะตามสภาพของโคซึ่งใกล้เคียงกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่ในบ้านเรา

หลักการจำแนกของระบบ 9 คะแนน คือ คะแนน 1 ถึง 3 เป็นพวกอยู่ในสภาพผอม คะแนน 4 ถึง 6 เป็นพวกมี สภาพปานกลางและคะแนน 7 ถึง 9 เป็นพวกมีสภาพอ้วน

ควรให้คะแนนโคในตอนเช้า โดยตอนกลางคืนก่อนหน้านั้นไม่ควรให้โคได้ดื่มน้ำและกินอาหาร โดยเฉพาะ ถ้าโคได้ดื่มน้ำมากจะทำให้ดูอ้วนกว่าปกติ

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย