เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน

การให้คะแนนสภาพร่างกายจะมีผลดีในการบอกความสมบูรณ์ได้ดีกว่าการชั่งน้ำหนัก เพราะโคจะหนักมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงร่างของโค เนื่องจากโคที่มีโครงร่างใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าโคที่มีโครงร่างเล็กแม้ว่า จะผอมกว่าโคที่มีโครงร่างเล็กก็ได้ ถ้าดูแต่น้ำหนักเพียงอย่างเดียว ผู้เลี้ยงอาจเข้าใจผิดว่าโคที่มีโครงร่างใหญ่ แต่ผอมนี้สมบูรณ์กว่าก็ได้

แม่โคที่มีอัตราการผสมติดสูงควรมีคะแนนสภาพร่างกายเมื่อคลอดลูกและเมื่อหย่านมลูกโคตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป การที่จะเลี้ยงโคให้ได้ลูกปีละ 1 ตัวนั้น เมื่อแม่โคคลอดลูกแล้วจะต้องได้รับการผสมอีกภายใน 80 วัน ซึ่งโดยปกติแม่โคที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีจะกลับเป็นสัดหลังจากคลอดลูกแล้วประมาณ 60 วัน แต่ถ้าแม่โคผอม จะกลับเป็นสัดช้าลง อาจใช้เวลาถึง 200 วัน จึงจะผสมได้อีก การให้แม่โคผอมได้มีโอกาสผสมซ้ำหลายครั้งไม่ ช่วยให้อัตราการผสมติดดีขึ้นมากนัก

แม่โคที่มีคะแนนตั้งแต่ 4 ลงมาจะมีปัญหาในการผสมติดเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามอาจมีโคบางตัวที่ยังคง ผสมติดแต่โดยเฉลี่ยแล้วโคพวกนี้จะมีโอกาสผสมติดต่ำ

แม่โคที่มีคะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป จะมีอัตราการให้ลูกสูงแม้ว่าจะเลี้ยงด้วยหญ้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่การเลี้ยง โคให้อ้วนถึงขนาดนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่ควรเลี้ยงโคให้อ้วนเกินความจำเป็น

ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากคะแนนสภาพร่างกายก็คือ ทำอย่างไรจึงจะเลี้ยงโคให้ได้คะแนน 5 ถึง 7 เมื่อคลอดลูก สำหรับฟาร์มขนาดใหญ่ก่อนแม่โคถึงกำหนดคลอดประมาณ 90 ถึง 100 วัน ให้จัดแยกฝูงตามคะแนน สภาพร่างกายแล้วให้อาหารตามความเหมาะสมของโคแต่ละฝูง

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย