เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย

คะแนน
สภาพ 1
ผอมโซ
ลักษณะโค ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก คลำดูโคนหางและบั้นเอว
ไม่พบไขมันเลย

คะแนน
สภาพ 2
ผอมมาก
ลักษณะโค กระดูกสันหลังโปนเห็นเด่นชัด เห็นกระดูกซี่โครงสั้นแหลม
แนวสันหลังพอมีไขมันอยู่บ้างแต่บริเวณซี่โครงไม่มีไขมันอยู่เลย

คะแนน
สภาพ 3
ผอม
ลักษณะโค กระดูกเชิงกราน ก้นกบ และซี่โครงยังมองเห็นโปนออกมา
เห็นกระดูกซี่โครงแยกเป็นซี่ ๆได้อยู่ มีกล้ามเนื้อบริเวณแนว
สันหลังและซี่โครงบ้างเล็กน้อย

คะแนน
สภาพ 4
ค่อนข้างผอม
ลักษณะโค กระดูกเชิงกราน ก้นกบ และซี่โครงยังมองเห็นได้ชัดอยู่แต่
ไม่โปนออกมา กระดูกสันหลังและ ซี่โครงมองเห็นได้แต่ไม่เห็น
เป็นซี่ ๆ มีกล้ามเนื้อบริเวณแนวหลัง และซี่โครงการมากขึ้น

คะแนน
สภาพ 5
ปานกลาง
ลักษณะโค ยังพอมองเห็นกระดูกซี่โครงได้อยู่ กระดูกสันหลังมองเห็น
ได้ยาก คลำดูพบไขมันบริเวณสันหลังบ้างเล็กน้อย

คะแนน
สภาพ 6
เริ่มดี
ลักษณะโค ผิวหนังและร่างกายเริ่มกลมกลึงราบเรียบ มองไม่เห็นกระดูก
แต่สามารถคลำพบได้ เริ่มมีไขมันสะสมบริเวณโคนหาง

คะแนน
สภาพ 7
ดี
ลักษณะโค ร่างกายกลมกลึงราบเรียบดี แต่ไม่เห็นสะสมมากเมื่อกด
ดูยังสามารถพบกระดูกซี่โครงสั้นได้แต่ปลายซี่โครงจะ
รู้สึกกลมมนมากกว่าแหลม

คะแนน
สภาพ 8
อ้วน
ลักษณะโค มีไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กดดูจะไม่พบกระดูกและซี่โครงสั้น มีไขมันสะสมบริเวณชายโครง โคนหางและโคนขาหลังด้านหลังมาก

คะแนน
สภาพ 9
อ้วนมาก
ลักษณะโค มองเห็นไขมันสะสมมากบริเวณโคนหาง ยอดอกและขาหลัง บริเวณสันหลัง ชายโครงและสวาป เต่งตึงกดดูไม่พบปลายกระดูกซี่โครง

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย