เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การปรับปรุงการเลี้ยงแม่โค โดยใช้คะแนนสภาพร่างกายของโคมีชีวิต

เรียบเรียงโดย นายยอดชาย ทองไทยนันท์

การปรับวิธีการให้อาหาร

แม่โคที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไม้อาหารข้นพวกเมล็ดพืชเสริม หรือให้เสริมน้อยมาก แม่โคที่มีคะแนน 6 ถึง 8 สามารถปล่อยให้ทรุดลงได้เมื่อกระทบแล้งโดยไม่มีผลต่อการ ผสมติด และไม่ต้องเสริมอาหารหรือเสริมน้อยมาก

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้เลี้ยงสามารถปรับวิธีการเลี้ยงดูให้เข้ากับการผลิตอาหารหยาบ เสริมอาหารโปรตีน เมื่ออาหารหยาบมีโปรตีนต่ำกว่า 7 เปอร์เซนต์น้ำหนักแห้งซึ่งจะช่วยให้โคกินอาหารได้มากขึ้น วิธีการนี้จะช่วย ให้ต้องใช้อาหารข้นเสริมน้อยลง

ในกรณีให้อาหารแร่ธาตุ วิตามิน และโปรตีนอย่างเพียงพอแล้วแต่โตยังผอมอยู่ จำเป็นต้องเสริมอาหาร ประเภทพลังงานเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้การลงทุนปลูกหรือซื้อหญ้าคุณภาพดีอาจคุ้มกว่า หรือหากจำเป็น ต้องใช้อาหารพลังงานเพิ่มตลอดปี แสดงว่าเลี้ยงโคจำนวนมากเกินไป จึงควรลดจำนวนโคที่เลี้ยงลงให้เหมาะสมกับพื้นที่จะดีกว่า

เอกสารอ้างอิง

  • Graham. J.F. 1982 "Condition Scoring of Beef Cattle" Agnote. No. 1859/82 Department of Agriculture: Victoria, Australia.
  • Nicholson M.J. and Butterworth M.H. 1986. " A Guide to Condition Scoring of Zebu Cattle" International Livistock Centre for Africa. Addis Ababa;Ethiopia.
  • Sprott, L.R. "Body Fat in Beef Cows Affects Pregnancy Rates" Texas Agricultural Extension Service; No. L-2149.
  • Sprott, L.R. and Herb, D.B. "Body Condition. Nutrition and Reproduction of Beef Cows." Texas Agricultural Extension Service; No. B-1526.

» การสังเกตความสมบูรณ์ของร่างกายโค
» คะแนนสภาพร่างกาย
» การใช้ประโยชน์จากการให้คะแนน
» การให้อาหารเสริม
» ความหมายคะแนนสภาพร่างกาย
» การปรับวิธีการให้อาหาร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย