เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

โรคปากและเท้าเปื่อย

เป็นโรคระบาดที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็วของสัตว์กีบคู่ เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดเม็ดตุ่มในช่องปาก เช่น ลิ้น เพดานปาก เหงือกและริมฝีปาก และอาจลุกลามไปบริเวณจมูกและเต้านม โคจะหงอยซึม น้ำลายไหลฟูมปาก เม็ดตุ่มนี้จะแตกออกและลอกหลุดใน 1 สัปดาห์ นอกจากนี้จะพบการบวมของผิวหนังที่เท้า พื้นกีบบวมเต่งมีน้ำเหลืองขังอยู่ภายในแล้วแตกออกภายหลัง ทำให้โคลุกเดินไม่ได้ โรคนี้ทำความเสียหายให้เกษตรกรเป็นอย่างมาก สุขภาพสัตว์ทรุดโทรมและฟื้นตัวได้ช้าแม้ว่าอัตราการตายต่ำ การผลิตน้ำนมหยุดชะงัก และโรงงานจะไม่รับน้ำนมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ฟาร์มอื่น ๆ

เมื่อโคของท่านเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยขึ้น ต้องรีบแจ้งให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ของท่านทราบโดยด่วน เพื่อจะได้รีบหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค การรักษาตุ่มแผลที่เกิดขึ้นอาจรักษาโดยใช้เกลือผสมสารส้มป่น อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ป้ายตามตุ่มแผลในปากและกีบ

การป้องกันโรคที่ได้ผลดี คือ การฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อยชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ให้แก่โคนมที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง และทุกครั้งที่นำสัตว์เข้ามาใหม่ก็ต้องกักดูอาการและฉีดวัคซีนเสียก่อน

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย