เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์

"ตุ่มปิ๊ด" เป็นชื่อที่เรียกในภาคเหนือ เป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง ติดต่อถึงคนได้ทางบาดแผล ในท้องที่ที่เคยเกิดโรคนี้ขึ้นแล้วมักเกิดขึ้นอีก เนื่องจากสัตว์ที่ป่วยตายจะมีเลือดออกจากช่องเปิดของร่างกาย เช่น จมูก ปากและทวาร ในเลือดนั้นจะมีจุลินทรีย์อยู่ด้วย เชื้อนี้สามารถเปลี่ยนลักษณะเป็นสปอร์ทนอยู่ในดินได้นานนับเป็นปี ๆ และอาจปะปนไปในแหล่งน้ำหรือแปลงหญ้าสำหรับโคได้

ถ้าโคเป็นโรคอย่างเฉียบพลัน จะตายทันทีโดยไม่แสดงอาการ มีเลือดออกจากทวารต่าง ๆ หรือถ้าเป็นอย่างร้ายแรง โคจะตายภายใน 48 ชั่วโมง หรือแบบไม่ร้ายแรงโคอาจตายใน 3-5 วัน อาการอื่น ๆ ที่อาจพบได้ก็คือซึมลง กล้ามเนื้อสั่น ไข้สูง โคที่กำลังท้องจะแท้งหยุดให้น้ำนม อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าปกติเมื่อใกล้ตาย เยื่อชุ่มคล้ำจัด ในรายที่ไม่รุนแรงนักอาจรักษาด้วยเพนนิซิลลินหรือเทอรามัยซินได้

เมื่อมีสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยหรือตายด้วยโรคนี้ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านทันที ห้ามชำแหละเด็ดขาด การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยห้องปฏิบัติการร่วมด้วย เกษตรกรที่อยู่ในท้องที่ที่เคยมีโรคนี้ระบาดควรฉีดวัคซีนป้องกันให้โคนมทุกปี โดยปรึกษากับสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบท้องที่นั้น

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย