เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ท้องอืดในโค

ท้องอืดในโคนมมักพบในต้นฤดูฝน หญ้าผลิใบอ่อนอวบน้ำมาก โรคนี้เกิดขึ้นได้กับโคทุกวัย และถ้าโคนั้นเป็นโรคพยาธิด้วยก็จะยิ่งเป็นปัญหาเรื้อรังหรือรุนแรงยิ่งขึ้น

การแก้ไขนั้นขึ้นกับความรุนแรง กล่าวคือ

  1. ถ้าบริเวณสวาปซ้ายพองขยายขึ้น โคหยุดกินและหยุดเคี้ยวเอื้องซึมลง หายใจขัด ผลุดลุกผลุดนอน ควรแก้ไขโดยการจูงเดินและวิ่ง แล้วกรอกน้ำมันพืชให้ 200-800 มิลลิลิตรแล้วแต่ขนาดโค
  2. ถ้าอาการรุนแรงและฉับพลัน โคล้มนอน น้ำลายไหลยืด หายใจลำบาก ชักเกร็ง เนื่องจากกระเพาะขยายใหญ่เบียดอวัยวะในช่องอกและแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเป็นพิษต่อร่างกาย สัตว์อาจตายได้ เกษตรกรอาจต้องแก้ไขเองโดยเจาะแทงกระเพาะตรงจุดกลางสวาปซ้ายด้วยเหล็กกลวงแหลม หรือใช้มีดปอกผลไม้ก็ได้ถ้าจำเป็น ขยับให้แก๊สออกมากที่สุด

หากไม่รีบร้อนมากนัก ควรโกนขนและทำความสะอาดบริเวณที่จะแทงเสียก่อน ก็จะเป็นการดี พยายามกดให้ผิวหนังแนบชิดกับกระเพาะให้มากที่สุดตลอดเวลา เพื่อป้องกันอาหารทะลักเข้าไปในช่องท้อง และหลังการเจาะแทงกระเพาะทุกครั้ง จะต้องแจ้งให้สัตวแพทย์มาฉีดยารักษาแผลอักเสบนั้น และป้องกันช่องท้องอักเสบด้วย นอกจากนี้ เกษตรกรต้องรักษาแผลและแก้ไขสาเหตุร่วมด้วย

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย