เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ท้องอืดในโค

ท้องอืดในโคนมมักพบในต้นฤดูฝน หญ้าผลิใบอ่อนอวบน้ำมาก โรคนี้เกิดขึ้นได้กับโคทุกวัย และถ้าโคนั้นเป็นโรคพยาธิด้วยก็จะยิ่งเป็นปัญหาเรื้อรังหรือรุนแรงยิ่งขึ้น

การแก้ไขนั้นขึ้นกับความรุนแรง กล่าวคือ

  1. ถ้าบริเวณสวาปซ้ายพองขยายขึ้น โคหยุดกินและหยุดเคี้ยวเอื้องซึมลง หายใจขัด ผลุดลุกผลุดนอน ควรแก้ไขโดยการจูงเดินและวิ่ง แล้วกรอกน้ำมันพืชให้ 200-800 มิลลิลิตรแล้วแต่ขนาดโค
  2. ถ้าอาการรุนแรงและฉับพลัน โคล้มนอน น้ำลายไหลยืด หายใจลำบาก ชักเกร็ง เนื่องจากกระเพาะขยายใหญ่เบียดอวัยวะในช่องอกและแก๊สที่เกิดขึ้นในกระเพาะซึมเข้าสู่กระแสเลือดเป็นพิษต่อร่างกาย สัตว์อาจตายได้ เกษตรกรอาจต้องแก้ไขเองโดยเจาะแทงกระเพาะตรงจุดกลางสวาปซ้ายด้วยเหล็กกลวงแหลม หรือใช้มีดปอกผลไม้ก็ได้ถ้าจำเป็น ขยับให้แก๊สออกมากที่สุด

หากไม่รีบร้อนมากนัก ควรโกนขนและทำความสะอาดบริเวณที่จะแทงเสียก่อน ก็จะเป็นการดี พยายามกดให้ผิวหนังแนบชิดกับกระเพาะให้มากที่สุดตลอดเวลา เพื่อป้องกันอาหารทะลักเข้าไปในช่องท้อง และหลังการเจาะแทงกระเพาะทุกครั้ง จะต้องแจ้งให้สัตวแพทย์มาฉีดยารักษาแผลอักเสบนั้น และป้องกันช่องท้องอักเสบด้วย นอกจากนี้ เกษตรกรต้องรักษาแผลและแก้ไขสาเหตุร่วมด้วย

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย