เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

พยาธิภายในของโคนม

ประเทศไทยมีภูมิอากาศที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพยาธิเป็นอย่างยิ่ง ทำให้โรคพยาธิเป็นปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงโคนม เพราะพยาธิบั่นทอนสุขภาพสัตว์ ทำให้ลูกโคแคระแกร็นและอ่อนแอ แม่โคให้ผลผลิตต่ำและไม่แข็งแรง เป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจอย่างยิ่ง

พยาธิที่สำคัญในโคนม ได้แก่

  1. พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารโค ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 5 ชนิด
  2. พยาธิตัวตืดในลูกโค
  3. พยาธิใบไม้ในตับ
  4. พยาธิในเส้นเลือดบริเวณขั้วยึดลำไส้

การป้องกันโรคพยาธิ อาจทำได้โดยใช้หญ้าจากแหล่งที่ปลอดจากพยาธิในการเลี้ยงโค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะเกษตรกรไม่สามารถเลือกได้ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้ก็คือ การถ่ายพยาธิโคอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของพยาธิที่พบในแต่ละท้องที่ ซึ่งเกษตรกรจะทราบได้โดยส่งอุจจาระโคไปตรวจ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป หรือจากการพบเห็นตัวพยาธิที่ออกมากับอุจจาระโคหรือพบในการผ่าซากโคของเกษตรกรในละแวกเดียวกัน

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย