เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ประเภทของเวชภัณฑ์

เวชภัณฑ์สำหรับโคนม ได้แก่

  1. ยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต่อต้านและทำลายจุลินทรีย์ ยาในกลุ่มนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่  เพนนิซิลลิน คลอแรมฟินิคอล ออกซี่เตตร้าไซคลิน เป็นต้น ข้อควรระวังก็คือ การใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้
    เชื้อโรคดื้อยาและบดบังอาการของโรคบางอย่าง ทำให้ยากต่อการรักษา
  2. ยาซัลฟา ได้แก่ ซัลฟาไดอาซิน ซัลฟาเมธทาซิน เป็นต้น มีประโยชน์และหลักการใช้คล้ายกับยาปฏิชีวนะ ข้อควรระวังก็คือ ยากลุ่มนี้บางตัวตกตะกอนที่ไตเกิดเป็นอันตรายได้
  3. ไวตามินต่าง ๆ ได้แก่ เอ บี ซี ดี อี เป็นส่วนประกอบที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการทำงานของเนื้อเยื่อร่างกาย การขาดไวตามินจะทำให้เกิดภาวะของโรคขึ้นได้
  4. แร่ธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญในโคนม ได้แก่ แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก แมกนีเซี่ยม ฯลฯ แร่ธาตุและไวตามินความสัมพันธ์กันมากในกลไกของร่างกายการผสมอาหารสำหรับโคนมจึงต้องคำนึงถึงความสมดุลของสิ่งเหล่านี้ด้วย
  5. ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์กระตุ้นหรือยับยั้งการทำงานของอวัยวะ การใช้ผิดวิธีอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้

นอกจากนี้ ยังมียาถ่ายพยาธิ ยาลดการแพ้ต่าง ๆ ยาบรรเทาปวด ฯลฯ ซึ่งไม่ได้นำมากล่าว ณ ที่นี้

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย