เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

พยาธิตัวตืด

พยาธิตัวตืดอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารโคเป็นอันตรายเช่นเดียวกับพยาธิตัวกลม ลูกโคจะแสดงอาการรุนแรงถึงตายได้ถ้าพยาธิไปอุดตันลำไส้ในโคที่โตแล้วจะทนต่อพยาธิชนิดนี้ได้ดีกว่า

ลักษณะและอาการของโคที่มีพยาธิตัวตืดก็คล้ายคลึงกับโคที่มีพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร ลูกโคจะหงอยซึมและหยุดกินอย่างฉับพลัน อุจจาระมีกลิ่นเหม็นและเหลว บ่อยครั้งที่เกษตรกรจะพบตัวพยาธิปนออกมากับอุจจาระซึ่งจะมีลักษณะเป็นสายแบนยาวหรือสั้นก็ได้ แบ่งเป็นปล้องสั้น ๆ สีขาวนวล

การแก้ไข ควรรีบถ่ายพยาธิโคเล็กทั้งฝูง ด้วยยาถ่ายพยาธิตัวตืด เช่น อ๊อกเฟนดาโซล (ชื่อการค้าซิสตาเม็กซ์) และในรายที่เป็นรุนแรงควรปรึกษาสัตวแพทย์ เพื่อหาทางแก้ไขเฉพาะราย เช่น ให้ยาลดการอักเสบของทางเดินอาหารและยาบำรุงเสริมสร้างสุขภาพ หรือ ถ่ายพยาธิซ้ำในเวลาอันควร เป็นต้น

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย