เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

พยาธิใบไม้ในตับ

โคที่ปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้าหรือได้กินหญ้าจากแหล่งที่มีน้ำท่วมถึงและมีหอยคันอาศัยอยู่มักมีพยาธิใบไม้ในตับ โคที่เป็นโรคพยาธินี้มักมีอยู่ 1 ปีขึ้นไป

พยาธิใบไม้ในตับทำลายเนื้อตับและอุดตันท่อน้ำดี กระทบกระเทือนต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหาร โคจะอ่อนเพลีย ชอบนอน อุจจาระเหลว กินอาหารไม่สม่ำเสมอจนถึงหยุดกิน โคนมที่เป็นโรคนี้และได้รับการเลี้ยงดูที่เลวอาจถึงตายได้

ควรถ่ายพยาธิใบไม้ในตับให้โคนมที่อยู่ในแหล่งที่มีโรคนี้ระบาดเป็นประจำทุกปี ยาที่ใช้ได้ผลดี ได้แก่ โทรแดกซ์ (ชื่อการค้า) ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังขนาด 1.5 ซีซี./50 กิโลกรัมน้ำหนักตัวโคบริเวณที่ฉีดยาอาจบวมอยู่นาน 3-7 วัน แล้วจะยุบหายไปเอง

ทุกครั้งที่ให้ยาถ่ายพยาธิแก่โครีดนม จะต้องงดส่งน้ำนมจากแม่โคตัวนั้น 3-7 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดของยา) เพราะน้ำนมไม่เหมาะแก่การบริโภค น้ำนมที่รีดได้นั้นใช้เลี้ยงลูกโคได้ แต่ต้องให้อย่างระมัดระวัง เพราะผลของยาอาจทำให้ลูกโคท้องเดินได้บ้าง

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย