เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรโดยตรง เกษตรกรจะขอคำแนะนำได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. สัตวแพทย์ประจำอำเภอหรือจังหวัด
  2. สัตวแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพโคนมในท้องที่ของเกษตรกรเอง เช่น สัตวแพทย์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  3. ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ในแต่ละภาค คือที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น, อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, งานปาราสิตวิทยา กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ เป็นต้น
  4. หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์

การขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธินั้น อาจติดต่อโดยตรงหรือทางจดหมายก็ได้ แต่ควรให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโคนมของเกษตรกรไปด้วย เช่น จำนวนสัตว์ การเลี้ยงดู แปลงหญ้า แหล่งหญ้า แหล่งน้ำอายุของโค เป็นต้น

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย