เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การวินิจฉัยโรคพยาธิเบื้องต้นที่นิยมกันทั่วไป และได้ผลดี คือ การตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระโคที่เก็บส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี คือ

  1. ล้วงเก็บอุจจาระจากทวารโดยตรง หรือทันทีที่โคถ่ายออกมาประมาณผลมะกรูด ใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่น นำส่งภายใน 2 ชั่วโมง หากต้องใช้เวลานำส่งเกินกว่านั้น ให้แช่ในน้ำแข็งไว้ตลอดเวลา
  2. หากนำส่งโดยวิธีในข้อ 1 ไม่สะดวก ให้ใช้ฟอร์มาลิน 10% เติมลงจนท่วมอุจจาระนั้นแล้วบี้อุจจาระให้กระจายออกเพื่อให้ฟอร์มาลินแทรกได้ทั่วถึงซึ่งจะช่วยรักษาสภาพของไข่พยาธิไว้ได้นานเป็นสัปดาห์และสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

ไข่พยาธิในอุจจาระที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพธรรมชาตินานเกินไปจะเจริญเป็นตัวอ่อน ทำให้การวินิจฉัยโรคพยาธิผิดพลาด และทุกครั้งที่เกษตรกรส่งอุจจาระไปตรวจนั้นควรให้รายละเอียดต่อไปนี้กำกับไปด้วย

  1. ชื่อเจ้าของ และที่อยู่
  2. ชื่อโค หรือหมายเลขประจำตัว กำกับที่ถุงอุจจาระทุกใบ
  3. วันที่เก็บอุจจาระ
  4. อายุของโคและลักษณะอาการทั่วไปของโค

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย