เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การให้ยาโคนม

เกษตรกรสามารถให้ยาแก่โคของตนเองได้ โดยมีหลักการดังนี้

  1. อยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์
  2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้องและครบจำนวนไม่หกหล่นในระหว่างการให้
  3. ให้ยาถูกทาง เช่น ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีดเข้ากล้าม ให้ทางปาก ทาภายนอกหรือฉีดเข้าเต้านม เป็นต้น
  4. ควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนเสมอ ศึกษาคุณภาพของยา อันตรายและแนวทางการแก้ไข วันหมดอายุของยา วิธีใช้ ฯลฯ
  5. ความสะอาดทุกขั้นตอนเป็นสิ่งที่สำคัญ เข็มและกระบอกฉีดยาต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค บ่อยครั้งที่พบว่าโคเกิดเป็นฝีตรงบริเวณที่ฉีดยาหรือวัคซีน
  6. การให้ยาหลายอย่างในเวลาเดียวกัน อาจเกิดผลเสียถ้าฤทธิ์ยาไม่สอดคล้องกัน
  7. ทุกครั้งที่ให้ยาควรถามสัตวแพทย์ว่าต้องงดส่งนมหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนผลกลับมาหาเกษตรกรเอง
  8. การใช้ยาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการดื้อยาขึ้นได้
  9. ในระหว่างปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ยา ห้ามเกษตรกรดื่มหรือกินอาหารและสูบบุหรี่เด็ดขาด เพราะอาจได้รับสารที่เป็นพิษเข้าไป
  10. บันทึกการใช้ยาโดยละเอียดทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัวสัตว์

» วัคซีนโค
» ประเภทของเวชภัณฑ์
» ตู้ยาประจำคอกโคนม
» การใช้ปรอทวัดไข้
» โรค
» โรคปอดบวมในลูกโค
» ฝี
» ปัสสาวะแดง
» วัณโรค
» โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
» โรคปากและเท้าเปื่อย
» โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
» โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
» โรคเต้านมอักเสบ
» โรคไข้น้ำนม
» หูดโค
» ขี้กลากโค
» ท้องอืดในโค
» พยาธิภายในของโคนม
» พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
» พยาธิตัวตืด
» พยาธิใบไม้ในตับ
» หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
» การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
» การให้ยาโคนม
» การให้ยาทางปากแก่โค
» การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
» การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
» การให้ยาภายนอก
» การให้ยาสอดเต้านม
» การทำลายซากโค

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย